Definicja FDDI co oznacza. Czym jest sieć lokalna, realizująca transmisję danych z szybkością 100.

Czy przydatne?

Definicja Fddi

Co to jest FDDI (z angielskiego: Fiber Distributed Data Interface) – szybka sieć lokalna, realizująca transmisję danych z szybkością 100 Mbit/s i wykorzystującą światłowód jako medium transmisyjne (znane są także rozwiązania wykorzystujące kabel miedziany, lecz o znacząco mniejszym zasięgu). Sieć FDDI ma topologię podwójnego pierścienia i pozwala na przyłączenie do 1000 stacji, przy maksymalnej całkowitej długości medium transmisyjnego wynoszącej 200 km. W razie poprawnej pracy sieci używany jest tylko jeden kabel, z kolei w przypadku awarii jednego z urządzeń, sieć dalej działa, bo z dwóch pierścieni automatycznie tworzy się jeden omijający uszkodzone urządzenie. Przeważnie wykorzystuje się ją jako sieć szkieletową do przesyłania danych pomiędzy sieciami LAN. To jest sieć typu Token Ring, gdzie stacja uzyskuje dostęp do medium transmisyjnego, a więc pozwolenie na rozpoczęcie transmisji, po przejęciu tak zwany tokenu. Wiadomości przekazywane są pomiędzy stacjami w ramkach, o maksymalnej długości 4500 bajtów, zawierających adresy nadawcy, odbiorcy i inne konieczne dane. Standard FDDI przygotowany został poprzez komitet X3T9.5 Amerykańskiego Instytutu Standardyzacyjnego ANSI. Rozszerzeniem sieci FDDI jest sieć FDDI-II, umożliwiająca transmisję danych z wykorzystaniem komutacji pakietów albo komutacji łączy. Umożliwia to przesyłanie sygnału mowy i wideo bez opóźnień w transmisji

Czym jest FDDI znaczenie w Słownik Internet F .