Definicja Escrow co oznacza. Czym jest bezpieczeństwo zakupów w Sieci, gdzie pośredniczy serwis.

Czy przydatne?

Definicja Escrow

Co to jest Escrow usługa serwisu aukcyjnego Allegro, zapewniająca bezpieczeństwo zakupów w Sieci, gdzie pośredniczy serwis. Zabezpieczenie to bazuje na tym, iż kupujący wpłaca kapitał za wylicytowany element na szczególne, bezpieczne konto bankowe zarządzane poprzez Allegro. W dalszym ciągu sprzedający wysyła wyrób do kupującego. Dopiero gdy kupujący potwierdzi otrzymanie towaru, opłata jest przelewana z konta Escrow na konto sprzedającego. Dzięki Escrow obie strony, kupujący i sprzedający, mają pewność, iż transakcja zakończy się pomyślnie i żadna ze stron nie zostanie oszukana

Czym jest Escrow znaczenie w Słownik Internet E .