Definicja Escrow co oznacza. Czym jest bezpieczeństwo zakupów w Sieci, gdzie pośredniczy serwis.

Czy przydatne?

Definicja Escrow

Co to jest ESCROW usługa serwisu aukcyjnego Allegro, zapewniająca bezpieczeństwo zakupów w Sieci, gdzie pośredniczy serwis. Zabezpieczenie to bazuje na tym, iż kupujący wpłaca kapitał za wylicytowany element na szczególne, bezpieczne konto bankowe zarządzane poprzez Allegro. W dalszym ciągu sprzedający wysyła wyrób do kupującego. Dopiero gdy kupujący potwierdzi otrzymanie towaru, opłata jest przelewana z konta Escrow na konto sprzedającego. Dzięki Escrow obie strony, kupujący i sprzedający, mają pewność, iż transakcja zakończy się pomyślnie i żadna ze stron nie zostanie oszukana
Definicja Edytor Tekstu:
Co to jest programów wykorzystywanych do pisania (wprowadzania do komputera), poprawiania, redagowania i drukowania dowolnych tekstów. Nowoczesne edytory zaopatrzone są w bardzo rozbudowane funkcje edytorskie escrow co to jest.
Definicja EAROM:
Co to jest z angielskiego: Electrically Alterable (programmable) Read Only Memory) – pamięć stała programowalna elektrycznie escrow definicja.
Definicja Edutainment:
Co to jest EDUcation – kształcenie + EnterTAINMENT – zabawa = Edutainment) – multimedialne programy edukacyjne, które ucząc mają bawić. W okolicy tekstu zawierają obrazki, filmy, dźwięk, gry i zabawy escrow co znaczy.
Definicja Enkapsulacja:
Co to jest komputerowych to jest umieszczanie pakietów z wyższej warstwy sieciowej (na przykład TCP/IP) w pakietach niższej warstwy (na przykład ramkach Ethernet), aby było możliwe ich przesłanie poprzez sieć escrow słownik.
Definicja EtherTalk:
Co to jest typ połączenia sieciowego pozwalający na korzystanie z usług AppleTalk w sieci Ethernet escrow znaczenie.

Czym jest Escrow znaczenie w Słownik Internet E .