Definicja Edytor grafiki co oznacza. Czym jest edycji grafiki komputerowej. Wyróżniamy edytory.

Czy przydatne?

Definicja Grafiki Edytor

Co to jest Edytor grafiki ogólna nazwa programów wykorzystywanych do tworzenia i edycji grafiki komputerowej. Wyróżniamy edytory grafiki bitmapowej, na przykład obrazów fotograficznych, zapisanych w formie tak zwany mapy bitowej, ciągu słów kodowych, określających kolor następnych pikseli w następnych wierszach tworzących obraz o określonej rozdzielczości i grafiki wektorowej (opis obrazu w układzie współrzędnych biegunowych). W edytorze grafiki bitowej można przetwarzać i retuszować obrazy graficzne i fotograficzne, wprowadzone do pamięci komputera przez skaner albo obrazy będące ramką (kadrem) obrazu filmowego lub telewizyjnego, wprowadzone przez kartę typu graber frame. Edytor grafiki wektorowej daje większe możliwości tworzenia i przekształcania tworzonych prezentacji. Możliwe są przejścia z grafiki bitowej na wektorową i odwrotnie, a również zmiany formatów zapisu plików graficznych. Do najpopularniejszych edytorów należą następne wersje programów Corel Draw, Photo Styler

Czym jest Edytor grafiki znaczenie w Słownik Internet E .