Definicja Edsger Wybe Dijkstra co oznacza. Czym jest między innymi artykułem z 1968 roku, gdzie.

Czy przydatne?

Definicja Dijkstra Wybe Edsger

Co to jest Edsger Wybe Dijkstra jeden z pionierów współczesnej informatyki. Wsławił się on między innymi artykułem z 1968 roku, gdzie postulował usuwanie polecenia GOTO ze wszystkich języków programowania wysokiego poziomu. Powszechnie uważane jest, iż propozycja ta przygotowała grunt pod obowiązujące poprzez długie lata programowanie strukturalne – gmatwające programy GOTO zastąpiono „eleganckimi” pętlami WHILE-REPEAT czy REPEAT-UNTIL. Holendrowi przypisuje się także powstanie tak zwany semaforów sterujących procesami mechanizmu operacyjnego i pierwsze wykorzystanie w informatyce terminów „wektor” i „stos”. Co ciekawe, po – zdawałoby się – pełnej realizacji jego postulatów, nie darzył on zbytnią sympatią nowych języków programowania. Uważał między innymi, iż C++ i Java są jedynie językami „półobiektowymi”. Inną ciekawostką związaną z osobą Dijkstry były dość niebywałe sposoby tworzenia programów. Jak sam opowiadał na konferencji komputerowych weteranów w 2001 roku, zazwyczaj pisał kod dla procesorów, które jeszcze nie istniały. Dlatego w czasie powstawania aplikacji mógł on zgłaszać uwagi na temat możliwych do wprowadzenia poprawek w architekturze przyszłej kości. Powodowało to, iż zarówno procesor, jak i poświęcony dla niego program były gotowe niemal w tym samym czasie. Edsger Wybe Dijkstra zmarł 6 sierpnia 2002 roku w wieku 72 lat

Czym jest Edsger Wybe Dijkstra znaczenie w Słownik Internet E .