Definicja Dec lub decimal co oznacza. Czym jest a więc powszechnie stosowany poprzez nas mechanizm.

Czy przydatne?

Definicja Decimal Lub Dec

Co to jest DEC LUB DECIMAL 1. dec albo decimal (z angielskiego: Decimal) – dziesiętny a więc powszechnie stosowany poprzez nas mechanizm liczbowy. Por. binary, hex
Definicja Dyskomgooglacja:
Co to jest z angielskiego: DISCOMbobulate – wywołanie u kogoś frustracji + GOOGLE – nazwa wyszukiwarki) – zespół chorobowy objawiający się stresem i niepokojem spowodowanym brakiem dostępu do internetu dec lub decimal co znaczy.
Definicja DATE:
Co to jest polecenie mechanizmu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania i ustawiania daty. Składnia polecenia wygląda tak dec lub decimal krzyżówka.
Definicja DVD+R:
Co to jest Digital Versatile Disc Recordable albo Digital Film Disc Recordable)- rodzaj optycznego zapisywalnego nośnika danych typu DVD, na którym można zapisać jakieś dane. Płyta DVD+R jest przykładem płyty dec lub decimal co to jest.
Definicja DNS:
Co to jest Domain Name Service) – stosowany w Internecie protokół i mechanizm nazewnictwa domen w sieci Internet. Pozwala nadawać komputerom nazwy zrozumiałe dla człowieka i wyjaśnia je na numery IP dec lub decimal słownik.
Definicja DCD:
Co to jest z angielskiego: Data Carrier Detect) – jedna z linii interfejsu RS-232, sygnalizująca obecność nośnej modemu, a więc istnienie połączenia logicznego dec lub decimal czym jest.

Czym jest Dec lub decimal znaczenie w Słownik Internet D .