Definicja Cieniowanie Gourauda co oznacza. Czym jest obiekty nie sprawiają wrażenia kanciastych.

Czy przydatne?

Definicja Gourauda Cieniowanie

Co to jest CIENIOWANIE GOURAUDA metoda przetwarzania grafiki, która sprawia, iż modelowane obiekty nie sprawiają wrażenia kanciastych. Powodem tworzenia nierównych powierzchni jest wykorzystywanie prymitywnych algorytmów do modelowania oświetlenia. W najwyższym stopniu banalnym jest tak zwany cieniowanie płaskie (flat shading), gdzie każdemu wielokątowi przypisuje się jeden stopień jasności na całej jego powierzchni. Modelowanie oświetlenia w opisany sposób jest bardzo szybkie i ekonomiczne, ale ma zasadniczą wadę – uwydatnia kontury wielokątów. W czasie gdy w cieniowaniu Gourauda stopień jasności jest obliczany dla każdego wierzchołka wielokąta, a natężenie oświetlenia dla reszty powierzchni wyznacza się poprzez aproksymację (wykorzystanie przybliżonych barw). Dlatego obiekty wydają się gładsze, a zarysy wielokątów mniej widoczne
Definicja CLV Lub Constant Linear Velocity:
Co to jest Constant Linear Velocity – stała szybkość liniowa) – technologia użytkowana w napędach CD-ROM. By napęd CD-ROM mógł transmitować dane ze stałą szybkością, odczytywana płyta musiałaby obracać się ze cieniowanie gourauda co znaczy.
Definicja Compact Flash:
Co to jest pamięci stosowanej w palmtopach, aparatach cyfrowych i telefonach komórkowych do przechowywania i przenoszenia danych. Kartę umieszcza się w odpowiednim gnieździe urządzenia by zapisywać albo cieniowanie gourauda krzyżówka.
Definicja CD-ROM:
Co to jest Compact Disc Read Only Memory) – pamięć tylko-do-odczytu na dysku kompaktowym, pamięć zewnętrzna o bardzo dużej pojemności (około 650 MB – powyżej 325 000 str. maszynopisu), pozwalająca jedynie na cieniowanie gourauda co to jest.
Definicja CAI, CAL, CBL Lub CAE:
Co to jest Computer Assisted Instruction, Computer Assisted Learning, Computer-Based Learning, Computer Aided Education) – szkolenie wspomagane komputerowo. Rodzaj edukacyjnego programu komputerowego którego cieniowanie gourauda słownik.
Definicja COLOSSUS-I:
Co to jest elektroniczny komputer do celów obliczeniowych, skonstruowany pod kierunkiem M. Newmana i A. M. Turinga w Ogromnej Brytanii w 1943. Fakt jego istnienia (i dziewięciu następnych modeli) ujawniono cieniowanie gourauda czym jest.

Czym jest Cieniowanie Gourauda znaczenie w Słownik Internet C .