Definicja Centronics co oznacza. Czym jest Standard ten ustala rodzaj złącza, definiuje funkcje.

Czy przydatne?

Definicja Centronics

Co to jest Centronics nazwa portu równoległego do łączenia drukarek z komputerem. Standard ten ustala rodzaj złącza, definiuje funkcje każdego ze styków i wyznacza stosunki tymczasowe i postać przesyłanych sygnałów. W czasie transmisji, po ustabilizowaniu się na łączach stanu ośmiu bitów danych, z komputera do drukarki emitowany jest sygnał strobujący, powodujący wczytanie do układu buforowego drukarki równolegle całego bajtu. Po odebraniu informacji drukarka zwrotnie generuje bodziec taktujący i sygnał gotowości do przyjęcia następnego bajtu. Komputerowi sygnalizowany jest ewentualny brak papieru w drukarce. Oprogramowanie sprzętu zapewnia dopasowanie szybkości transmisji do możliwości odbioru danych i składowania w pamięci drukarki. W trakcie samego drukowania, które przebiega pod kontrolą własnego mikroprocesora drukarki, procesor komputera jest w dużej mierze odciążony, może więc wykonywać zupełnie inne zadania

Czym jest Centronics znaczenie w Słownik Internet C .