Definicja CAM co oznacza. Czym jest wspomagane komputerowo) – mechanizm oprogramowania, sterujący.

Czy przydatne?

Definicja Cam

Co to jest CAM (z angielskiego: Computer Aided Manufacture – wytwarzanie wspomagane komputerowo) – mechanizm oprogramowania, sterujący zautomatyzowanym procesem produkcyjnym, gdzie wszystkie urządzenia wytwórcze (przeważnie roboty przemysłowe, obrabiarki numeryczne) sterowane są bezpośrednio poprzez komputer. W systemach CAD-CAM oprogramowanie pozwala na bezpośrednie przejście od procesu projektowania do wytwarzania. Na przykład mechanizm CAD-CAM, wykorzystywany do wykonywania endoprotez stawu biodrowego, pozwala na zaprojektowanie i wytworzenie pojedynczej protezy dla konkretnego chorego, gdzie dane wejściowe stanowią zdjęcia rentgenowskie kości udowej i stawu biodrowego. Na ich podstawie stworzony zostaje trójwymiarowy schemat kanału kości udowej i miednicy, wykorzystywany do zaprojektowania pojedynczej protezy – faza CAD, i dalej wycięcia jej z odpowiednich materiałów – faza CAM
Definicja Czcionka:
Co to jest komputerze. Czcionka opisuje określony krój i inne właściwości, takie jak wielkość, odstępy i szerokość. Zobacz: czcionka ploterowa, czcionka wektorowa, czcionka ekranowa, czcionka PostScript cam co znaczy.
Definicja CCD:
Co to jest Charge Couple Devices – urządzenie o sprzężeniu ładunkowym) – światłoczułe urządzenie elektroniczne użytkowane w skanerach i cyfrowych aparatach fotograficznych, przetwarzające padające nań światło w cam krzyżówka.
Definicja CAD:
Co to jest Computer Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo) – zastosowanie komputera o sporych możliwościach obliczeniowych i graficznych (stacje robocze), i odpowiednim oprogramowaniem (na cam co to jest.
Definicja Cracker Lub Reverse Engineer:
Co to jest crack – łamać) – osoba zajmująca się wyszukiwaniem i usuwaniem zabezpieczeń w oprogramowaniu komputerowym (dotyczy to raczej gier komputerowych). W rzadkich sytuacjach prowadzi ona działalność mającą cam słownik.
Definicja CONFIG.SYS:
Co to jest komendy mechanizmu operacyjnego DOS, dzięki któremu ustawiać konfigurację mechanizmu. CONFIG.SYS konfiguruje ładowane na starcie sterowniki urządzeń, włącza i wyłącza składniki DOS-a, ustawia limit cam czym jest.

Czym jest CAM znaczenie w Słownik Internet C .