Definicja CAM co oznacza. Czym jest wspomagane komputerowo) – mechanizm oprogramowania, sterujący.

Czy przydatne?

Definicja Cam

Co to jest CAM (z angielskiego: Computer Aided Manufacture – wytwarzanie wspomagane komputerowo) – mechanizm oprogramowania, sterujący zautomatyzowanym procesem produkcyjnym, gdzie wszystkie urządzenia wytwórcze (przeważnie roboty przemysłowe, obrabiarki numeryczne) sterowane są bezpośrednio poprzez komputer. W systemach CAD-CAM oprogramowanie pozwala na bezpośrednie przejście od procesu projektowania do wytwarzania. Na przykład mechanizm CAD-CAM, wykorzystywany do wykonywania endoprotez stawu biodrowego, pozwala na zaprojektowanie i wytworzenie pojedynczej protezy dla konkretnego chorego, gdzie dane wejściowe stanowią zdjęcia rentgenowskie kości udowej i stawu biodrowego. Na ich podstawie stworzony zostaje trójwymiarowy schemat kanału kości udowej i miednicy, wykorzystywany do zaprojektowania pojedynczej protezy – faza CAD, i dalej wycięcia jej z odpowiednich materiałów – faza CAM

Czym jest CAM znaczenie w Słownik Internet C .