Definicja Baza danych co oznacza. Czym jest uporządkowanych informacji dotyczących jakiejś ekipy.

Czy przydatne?

Definicja Danych Baza

Co to jest BAZA DANYCH (z angielskiego: Database)
1. – ustalenie to znaczy zestaw uporządkowanych informacji dotyczących jakiejś ekipy obiektów albo zagadnień (dane personalne, kartoteki pacjentów, katalogi wyrobów, dane technologiczne, bibliograficzne i tym podobne), dający się łatwo przeszukiwać.
2. – ogólna nazwa programów komputerowych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych. Program tego typu umożliwia (niekiedy tylko osobom upoważnionym, znającym hasło) dostęp do informacji, na przykład danych osobowych wyszukiwanych wg określonego klucza (jak nazwisko albo data urodzenia). Relacyjne bazy danych pozwalają na łączenie danych dotyczących tych samych obiektów przechowywanych w różnych zbiorach. Multimedialne bazy pozwalają na przechowywanie i przetwarzanie danych także w formach obrazowych, audialnych i audiowizualnych.
Dane zapisywane są w bazie w formie pojedynczego pliku o odpowiedniej strukturze. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, natomiast rekordy składają się z pól. Przyjmując, iż dysponujemy bazą danych zawierającą dane adresowe, każdy rekord odpowiadał będzie pojedynczej osobie – szczegółowe wiadomości takie jak nazwisko, imię, adres, numer telefonu czy adres zamieszkania znajdą się w oddzielnych polach.
Bazy danych pozwalają na wykonywanie szeregu operacji na przechowywanych polach i rekordach, zwłaszcza na sortowanie wg dowolnie zdefiniowanych mierników (daty urodzenia, miejsca zamieszkania i tym podobne). Operacje te mogą być dowolnie łączone i rozbudowywane – służą do tego szczególne języki, z których najpopularniejszymi jest SQL i jego odmiany.
W Internecie bazą danych może być oferta księgarni wysyłkowej, podręcznik adresowa użytkowników, zestaw artykułów list dyskusyjnych i tym podobne Zadając pytanie wyszukiwarce, w rzeczywistości korzystamy z jej wielkiej wewnętrznej bazy danych przechowującej wiadomości o zawartości i położeniu setek mln dokumentów internetowych. Szereg szablonowych baz danych (jak na przykład katalogi biblioteczne) udostępnianych jest do użytku publicznego w Internecie – do korzystania z nich wystarczy zwyczajna przeglądarka WWW.
Bazy danych są – w okolicy edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – najpopularniejszymi programami do zastosowań biurowych. Do najpopularniejszych programów typu baza danych należą następne wersje programów Microsoft Access, dBase, Paradox, Progress, MySQL
Definicja BMP:
Co to jest zapisu grafiki rastrowej, użytkowany raczej w systemie Windows. Format ten nie obsługuje efektu przezroczystości i animacji. Prócz tego zajmuje bardzo wiele miejsca, dlatego został wyparty poprzez baza danych co znaczy.
Definicja Brouter:
Co to jest angielskiego: bridge) i routera w jedną całość. Most jest urządzeniem, które łączy dwie różne sieci komputerowe, używające jednak takiego samego protokołu (na przykład Ethernet i token ring). Jeżeli baza danych krzyżówka.
Definicja Bloger Lub Blogger:
Co to jest takim mianem ustala się autora bloga baza danych co to jest.
Definicja Big-Bang Lub Metoda Wielkiego Wybuchu:
Co to jest metoda testowania oprogramowania. To jest testowanie integracyjne przeprowadzane w chwili łączenia wielu modułów w całość, bez przeprowadzenia przedtem testów przyrostowych baza danych słownik.
Definicja Binarny System Lub Binary:
Co to jest liczbowy, jaki rozumieją komputery bez oprogramowania; występują tylko cyfry 0 i 1. Sposób przeliczenia: bin: dec: 0 = 0 1 = 1 10 = 2 11 = 3 100 = 4 Gdy mamy na przykład liczbę 1110100101, to baza danych czym jest.

Czym jest Baza danych znaczenie w Słownik Internet B .