Definicja ATA co oznacza. Czym jest interfejs systemowy PC poświęcony do komunikacji z dyskami.

Czy przydatne?

Definicja Ata

Co to jest ATA (z angielskiego: Advanced Technology Attachments) – interfejs systemowy PC poświęcony do komunikacji z dyskami stałymi. Standard ATA jest wciąż rozwijany w kierunku zwiększania szybkości transmisji. Początkowo stosowano oznaczenia ATA-1, -2 i tak dalej, aktualnie używa się ustaleń związanych z zegarem taktującym interfejs: ATA/33, ATA/66 i ATA/100
Definicja Autostrada Informacyjna:
Co to jest się do różnorodnych elektronicznych sposobów gromadzenia i przekazywania informacji w skali globalnej, a zwłaszcza do możliwości zamiany informacji dzięki komputerów. Zobacz Internet, poczta ata co to jest.
Definicja AARP:
Co to jest z angielskiego: AppleTalk Address Resolution Protocol) – protokół przyporządkowania adresów w sieciach AppleTalk. Przekształca adresy sieci AppleTalk na adresy sieci Ethernet albo sieci Token ring ata definicja.
Definicja ATAPI:
Co to jest z angielskiego: ATA Packed Interface) – protokół utworzony w celu podłączania pamięci masowych innych niż dyski twarde (na przykład: CD-ROM, DVD-ROM, napędy dyskietek ZIP) do portów ATA ata co znaczy.
Definicja ARAS:
Co to jest Anti-Reflection Anti-Static) – powłoka antyrefleksyjna monitora, skomponowana z wielowarstwowej struktury przezroczystych materiałów o własnościach dielektrycznych, która ma za zadanie zapobieganie ata słownik.
Definicja Antialiasing Lub Antyaliasing:
Co to jest na redukcji efektu schodkowania wyświetlanych krzywych linii (aliasingu). Dla pikseli wchodzących w skład postrzępionych schodkowych krawędzi wyliczana jest wartość pośrednia między kolorem pierwszo ata znaczenie.

Czym jest ATA znaczenie w Słownik Internet A .