Definicja ASCII co oznacza. Czym jest Information Interchange) przygotowany poprzez amerykański.

Czy przydatne?

Definicja Ascii

Co to jest ASCII (czyt.: [aski], z angielskiego: American Standard Code for Information Interchange) przygotowany poprzez amerykański instytut ANSI standard zapisu znaków dzięki 7-bitowego kodu przyporządkowującego liczby z zakresu 0-127 literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom i poleceniom sterującym. Przykładowo litera „a” jest kodowana liczbą 97, a polecenie „powrót karetki” – liczbą 13.
Litery, cyfry i inne znaki drukowalne kodowane są pod kodami 32-126. Pozostałe 33 kody (0-31 i 127) to tak zwany kody sterujące wykorzystywane do sterowania urządzeniem odbierającym komunikat, na przykład drukarką czy terminalem. Gdyż kod ASCII jest 7-bitowy, a przewarzająca część komputerów operuje na 8-bitowych bajtach, dodatkowy bit można zastosować na zwiększenie zbioru kodowanych znaków. Powstało sporo różnych rozszerzeń ASCII wykorzystujących ósmy bit (na przykład norma ISO 8859, rozszerzenia spółek IBM albo Microsoft), nazywanych stronami kodowymi.
Mechanizm ASCII używany jest poprzez DOS i mechanizmy operacyjne oparte na Uniksie. Z kolei Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Windows Vista stosują nowszy standard o nazwie Unicode

Czym jest ASCII znaczenie w Słownik Internet A .