Definicja Arytmometr co oznacza. Czym jest jednostką arytmetyczno-logiczną, gdzie realizowane są.

Czy przydatne?

Definicja Arytmometr

Co to jest ARYTMOMETR 1. – część składowa procesora komputera, zwana również jednostką arytmetyczno-logiczną, gdzie realizowane są operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie) i logiczne na liczbach pobieranych z pamięci operacyjnej. Fundamentalnymi elementami arytmometru są: sumator, który wykonuje operację dodawania i pozostałe operacje arytmetyczne poprzez sprowadzanie ich do dodawań i prostych operacji pomocniczych, takich jak przesunięcie liczby, przekształcenie z mechanizmu zwykłego w mechanizm negacji albo uzupełnień; rejestry, gdzie przechowuje się liczby na czas wykonywania operacji i wyniki obliczeń; układ sterowania, który kieruje robotą sumatora i rejestrów, zamianą danych pomiędzy rejestrami i innymi urządzeniami procesora. W komputerach o dużej szybkości obliczeń stosuje się odrębne układy do wykonywania poszczególnych operacji arytmetycznych. W razie przedstawiania liczb ze zmiennym przecinkiem operacje arytmetyczne wykonuje się na drodze programowej, dzięki makrorozkazów, bądź także arytmometr jest zaopatrzony w specjalnie do tego celu poświęcone układy.
2. – urządzenie mechaniczne albo elektromechaniczne do wykonywania działań arytmetycznych. Ręczna maszyna kalkulacyjna, przeznaczoną do wykonywania 4-6 działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie). Z racji na sposób wprowadzania danych odznacza się arytmometry dźwigniowe i klawiszowe, zaś z uwagi na zastosowany napęd albo układ przy wykonywaniu działań – mechaniczne, elektromechaniczne i elektroniczne. Arytmometry używane były przy pracach rachunkowych w biurach i do obliczeń w pracach projektowych.
Arytmometr dźwigniowy – maszyna kalkulacyjna, gdzie wprowadzanie danych wejściowych dzieje się poprzez odpowiednie nastawienie dźwigni dla poszczególnych pozycji liczby. Napęd systemu liczącego arytmometru dźwigniowego wykonywany jest ręcznie poprzez obrót korbki – rezultat odczytywany jest z systemu rejestrującego.
Arytmometr elektromechaniczny – maszyna kalkulacyjna, której napęd w trakcie obliczeń wykonywany jest dzięki silnika elektrycznego.
Arytmometr elektroniczny – maszyna kalkulacyjna zbudowana z przedmiotów elektronicznych. Bardziej doskonałe arytmometry elektroniczne umożliwiają obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych, wykonywanie obliczeń statystycznych, a również realizację prostych programów. Arytmometry elektroniczne umożliwiają automatyczne ustawianie przecinka i wykonywanie zaokrągleń.
Arytmometr klawiszowy – maszyna kalkulacyjna, gdzie wprowadzanie danych wejściowych dzieje się dzięki 10-12-klawiszowej klawiatury (klawisze 1-9, 0, 00, 000). Wyniki odczytywane są z systemu rejestrującego (licznika rezultatów). W zależności od metody realizacji obliczeń napęd arytmometru klawiszowego może być mechaniczny (napęd ręczny) albo elektromechaniczny (napęd od silnika elektrycznego).
Arytmometr mechaniczny – maszyna kalkulacyjna, gdzie mechanizm obliczeń wykonywany jest poprzez system napędzany ręcznie dzięki korbki. Arytmometr mechaniczny poświęcony jest do wykonywania mnożenia, chociaż można przy jego zastosowaniu realizować także dodawanie, odejmowanie i dzielenie.
Arytmometr równoległy – arytmometr procesora, gdzie wszystkie cyfry jednej albo obu liczb wprowadza się równocześnie i wykonuje się operację arytmetyczną albo logiczną na wszystkich pozycjach liczby.
Arytmometr szeregowy – arytmometr procesora, gdzie wprowadzanie i wyprowadzanie liczb przeprowadza się pozycja za pozycją, a operacje wykonuje się także kolejno dla każdej pozycji.
Arytmometr z blokami funkcjonalnymi – arytmometr procesora, gdzie określone operacje (na przykład dodawania, mnożenia, dzielenia, logiczne, przesuwania i tym podobne) realizują wyodrębnione bloki układu. Rola układu sterowania arytmometru z blokami funkcjonalnymi sprowadza się do zarządzania liczb do odpowiednich bloków odpowiednio z intencją kodu części operacyjnej rozkazu i przekazania sterowania wykonania tej operacji do tego bloku. Prędkość działania arytmometru z blokami funkcjonalnymi jest bardzo spora w porównaniu z szybkością innych arytmometrów.
Arytmometr z uniwersalnym sumatorem – arytmometr procesora, gdzie operacje arytmetyczne i logiczne wykonywane są przy zastosowaniu sumatora i który ponadto zawiera szereg układów wykonujących pomocnicze operacje, jak na przykład przesuwanie, przyjmowanie i wysyłanie liczb, zmiana metody przedstawiania liczby (na mechanizm negacji albo uzupełnień). Układ sterowania arytmometru z uniwersalnym sumatorem określa opierając się na kodu części operacyjnej rozkazu odpowiednie uszeregowanie sygnałów zapewniających realizację danej operacji arytmetycznej dzięki operacji elementarnych
Definicja Asynchroniczna Transmisja:
Co to jest gdzie czas między przesłaniem znaków może być różny. Innymi słowy nie używa się sygnału zegarowego, ale sterowanie transmisją dzieje się poprzez bit startu najpierw każdego znaku i poprzez jeden albo arytmometr co to jest.
Definicja Apple:
Co to jest Historia: Spółka Apple została założona w 1976 poprzez S. Jobsa i S. Wozniaka, która pierwsze mikrokomputery „Apple” wyprodukowała w garażu, a w 1977 rozpoczęła produkcję mikrokomputerów „Apple II” arytmometr definicja.
Definicja Aktualizacja:
Co to jest utrzymywanie aktualnego stanu danych przez wymianę albo uzupełnianie starego stanu. Synonimem aktualizacji jest update arytmometr co znaczy.
Definicja Autoryzacja:
Co to jest określający, jakie czynności może wykonywać dany użytkownik w systemie komputerowym albo sieci. Do autoryzacji potrzebny jest na przykład login i hasło, by móc stwierdzić do jakich zasobów ma dostęp arytmometr słownik.
Definicja Andreessen Marc:
Co to jest przeglądarek Mosaic i Netscape Navigator, współzałożyciel spółki Netscape Communications. Moment studiów M. Andreessena na Uniwersytecie w Illinois przypadł na przełom lat 80. i 90. W Internecie arytmometr znaczenie.

Czym jest Arytmometr znaczenie w Słownik Internet A .