Definicja Aplikacja co oznacza. Czym jest do pracy w konkretnym środowisku systemowym, na przykład.

Czy przydatne?

Definicja Aplikacja

Co to jest Aplikacja 1. – w informatyce to jest program komputerowy opracowany do pracy w konkretnym środowisku systemowym, na przykład w Windows. Cechuje się podobieństwem do innych programów tej samej ekipy, współpracuje z nimi przy zamianie danych, w przygotowaniu i wspólnym używaniu zasobów tekstowych albo graficznych. W trakcie tworzenia aplikacji wykorzystuje się zawarte w bibliotekach systemowych dopracowane koncepcje, gotowe procedury, funkcje i przedmioty struktury platformy komunikacji użytkownika z komputerem (interfejs użytkownika). Programistom upraszcza to pisanie nowych aplikacji, użytkownikom zaś ułatwia opanowanie obsługi, z uwagi na wyuczone już przedtem, stosunkowo uniwersalne metody intuicyjnego postępowania.
2. – klawisz na klawiaturze, którego działanie jest identyczne z działaniem prawego przycisku myszy

Czym jest Aplikacja znaczenie w Słownik Internet A .