Definicja Antialiasing lub antyaliasing co oznacza. Czym jest wyświetlanych krzywych linii.

Czy przydatne?

Definicja Antyaliasing Lub Antialiasing

Co to jest Antialiasing lub antyaliasing metoda polegająca na redukcji efektu schodkowania wyświetlanych krzywych linii (aliasingu). Dla pikseli wchodzących w skład postrzępionych schodkowych krawędzi wyliczana jest wartość pośrednia między kolorem pierwszo- i drugoplanowym. Na razie tylko nieliczne karty graficzne oferują sprzętowy antyaliasing, przez wzgląd na czym system ten jest regularnie wykonywany w sposób programowy. To ostatnie rozwiązanie może jednak obniżać ogólną wydajność aplikacji nawet o 40 proc.. Obraz poddany antyaliasingowi traci na ostrości

Czym jest Antialiasing lub antyaliasing znaczenie w Słownik Internet A .