Definicja Antialiasing lub antyaliasing co oznacza. Czym jest wyświetlanych krzywych linii.

Czy przydatne?

Definicja Antyaliasing Lub Antialiasing

Co to jest ANTIALIASING LUB ANTYALIASING metoda polegająca na redukcji efektu schodkowania wyświetlanych krzywych linii (aliasingu). Dla pikseli wchodzących w skład postrzępionych schodkowych krawędzi wyliczana jest wartość pośrednia między kolorem pierwszo- i drugoplanowym. Na razie tylko nieliczne karty graficzne oferują sprzętowy antyaliasing, przez wzgląd na czym system ten jest regularnie wykonywany w sposób programowy. To ostatnie rozwiązanie może jednak obniżać ogólną wydajność aplikacji nawet o 40 proc.. Obraz poddany antyaliasingowi traci na ostrości
Definicja ActiveX:
Co to jest ACTIVE eXchange – czynna zamiana) – ogólny termin określający technologie spółki Microsoft rozszerzające możliwości języka HTML i pozwalające na projektantom tworzenie interakcyjnej zawartości dla antialiasing lub antyaliasing co to jest.
Definicja API:
Co to jest Aplication Programming Interface) – interfejs do programowania aplikacji (w formie biblioteki procedur albo innej formy oprogramowania) pozwalający na realizację określonego zakresu zadań (dostęp do antialiasing lub antyaliasing definicja.
Definicja Anti-Debug:
Co to jest polegająca na umieszczeniu w kodzie programu dyrektyw odpowiadających za wykrycie aktywnego debuggera i powodujących niedopuszczenie do uruchomienia aplikacji w jego towarzystwie, co uniemożliwi antialiasing lub antyaliasing co znaczy.
Definicja AAE:
Co to jest Automatic Answering Equipment) – termin użytkowany w telekomunikacji, oznaczający automatyczne urządzenie odpowiadające, na przykład automatyczną sekretarkę. Zobacz także: Automatic Answer antialiasing lub antyaliasing słownik.
Definicja Alfa:
Co to jest alpha) – popularne ustalenie odnoszące się do okresu testowania produktów programistycznych (gier i programów) przed oficjalnym wypuszczeniem ich na rynek. Produkty takie zawierają regularnie wiele antialiasing lub antyaliasing znaczenie.

Czym jest Antialiasing lub antyaliasing znaczenie w Słownik Internet A .