Definicja Anti-debug co oznacza. Czym jest dyrektyw odpowiadających za wykrycie aktywnego debuggera.

Czy przydatne?

Definicja Debug Anti

Co to jest ANTI-DEBUG sztuczka, polegająca na umieszczeniu w kodzie programu dyrektyw odpowiadających za wykrycie aktywnego debuggera i powodujących niedopuszczenie do uruchomienia aplikacji w jego towarzystwie, co uniemożliwi crackerowi śledzenie i łamanie programu. Z racji jednak na dość szerokie ich wykorzystywanie są one znane ogółowi programistów, powstały nawet programy ukrywające debuggera przed nimi na przykład FrogsICE czy polskie CookieSICE i CookiePATCH. Polskimi aplikacjami używającymi antidebugów na szeroką skalę są zdecydowanie Pajączek i Skryba autorstwa Rafała Płatka. Przykłady antidebugów: Anti-F8, INT 68, meltice
Definicja ALU:
Co to jest Arithmetic Logic Unit – Jednostka Arytmetyczno-Logiczna) – to jest obiekt procesora odpowiedzialny za przeprowadzanie obliczeń arytmetycznych i działań logicznych anti-debug co znaczy.
Definicja AppleShare:
Co to jest sieciowy mechanizm operacyjny do komputerów Macintosh, który umożliwia udostępnianie plików i drukarek w sieciach AppleTalk anti-debug krzyżówka.
Definicja ASIC:
Co to jest z angielskiego: Application Specified Integrated Circuit) – układ scalony, zaprojektowany do realizacji określonego zestawu funkcji w konkretnym urządzeniu anti-debug co to jest.
Definicja Astroturfing Lub Sianie Sztucznej Trawy:
Co to jest nieetyczną formę marketingu. Znaczy on celowe kształtowanie przekazu marketingowego w jakiejś dziedzinie w taki sposób, by przypominał obiektywną relację dziennikarską. Stąd także pełno w niej anti-debug słownik.
Definicja Adres:
Co to jest wykorzystywany do identyfikacji pojedynczej komórki pamięci. Poszczególne komórki mogą pomieścić jeden bajt (= 8 bitów) danych. Stąd w komputerze wyposażonym w 64 MB pamięci RAM wykorzystane są 64 anti-debug czym jest.

Czym jest Anti-debug znaczenie w Słownik Internet A .