Definicja Anti-debug co oznacza. Czym jest dyrektyw odpowiadających za wykrycie aktywnego debuggera.

Czy przydatne?

Definicja Debug Anti

Co to jest Anti-debug sztuczka, polegająca na umieszczeniu w kodzie programu dyrektyw odpowiadających za wykrycie aktywnego debuggera i powodujących niedopuszczenie do uruchomienia aplikacji w jego towarzystwie, co uniemożliwi crackerowi śledzenie i łamanie programu. Z racji jednak na dość szerokie ich wykorzystywanie są one znane ogółowi programistów, powstały nawet programy ukrywające debuggera przed nimi na przykład FrogsICE czy polskie CookieSICE i CookiePATCH. Polskimi aplikacjami używającymi antidebugów na szeroką skalę są zdecydowanie Pajączek i Skryba autorstwa Rafała Płatka. Przykłady antidebugów: Anti-F8, INT 68, meltice

Czym jest Anti-debug znaczenie w Słownik Internet A .