Definicja ANSI co oznacza. Czym jest – Amerykański Narodowy Instytut Standardów) – organizacja.

Czy przydatne?

Definicja Ansi

Co to jest ANSI (z angielskiego: American National Standards Institute)
1. – Amerykański Narodowy Instytut Standardów) – organizacja zajmująca się opracowywaniem norm obowiązujących w przemyśle komputerowym. Koordynuje ona działalność grup, które ustanawiają standardy w ustalonych dziedzinach, na przykład Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Dwa w najwyższym stopniu znane standardy wprowadzone poprzez ANSI to SCSI i ASCII.
Strona organizacji: www.ansi.org
2. 8-bitowa tablica znaków ASCII, która zawiera znaki szczególne i znaki diakrytyczne różnych języków

Czym jest ANSI znaczenie w Słownik Internet A .