Definicja Analiza heurystyczna lub heurystyka co oznacza. Czym jest nieznanych wirusów opierając.

Czy przydatne?

Definicja Analiza heurystyczna lub heurystyka

Co to jest ANALIZA HEURYSTYCZNA LUB HEURYSTYKA (od gr.heurystyka – odkrywać) – sposób wykrywania nieznanych wirusów opierając się na zachowania się współczesnych zagrożeń, a również hipotez ich rozwoju w przyszłości. Heurystyka bazuje na sprawdzaniu kodu w pliku (albo innym obiekcie), by ustalić, czy zawiera on instrukcje typowe dla wirusów. Jeżeli liczba takich dyrektyw przekroczy predefiniowany próg, plik zostanie oflagowany jako potencjalny wirus, a użytkownik poproszony o przesłanie próbki do dalszej analizy. Pośrodku ostatnich lat badanie heurystyczna została ulepszona i daje pozytywne rezultaty w wykrywaniu wielu nowych zagrożeń.
Daje wysokie prawdopodobieństwo wykrycia złośliwego kodu, lecz jest zawodna gdy wirus na przykład staje się czynny z pewnym opóźnieniem. Badanie heurystyczna generuje także fałszywe alarmy, które mogą być eliminowane między innymi dzięki tak zwany heurystyki negatywnej, wykluczającej istnienie infekcji. Przewarzająca część producentów oprogramowania antywirusowego wykorzystujących heurystykę minimalizuje jej czułość w celu zminimalizowania ryzyka fałszywego alarmu albo domyślnie ją wyłącza.
Inną wadą heurystyki to jest, iż umożliwia ona tylko wyszukiwanie. By usunąć złośliwy program, trzeba wiedzieć, jakich zmian dokonał w zainfekowanym obiekcie
Definicja Alpha Blending:
Co to jest obróbki grafiki wykorzystywana do obliczania przejrzystości przedmiotów obrazu. Znajduje ona wykorzystanie raczej przy wyświetlaniu obiektów przedstawiających szkło, wodę, jak także płomienie analiza heurystyczna lub heurystyka co znaczy.
Definicja Aktywny Pulpit:
Co to jest Active desktop) – technologia wymyślona poprzez Microsoft do Windows 9x i Windows NT. Pozwalająca zintegrować komputer pracujący pod kontrolą mechanizmu Windows z siecią Internet. Czynny pulpit analiza heurystyczna lub heurystyka krzyżówka.
Definicja AAR:
Co to jest z angielskiego: Automatic Alternative Routing) – termin użytkowany w telekomunikacji, oznaczający automatyczny wybór alternatywnej trasy połączenia przy dużej zajętości linii bezpośredniej analiza heurystyczna lub heurystyka co to jest.
Definicja AAM:
Co to jest Automatic Acoustic Management) – funkcja dysków twardych umożliwiająca kierowanie poziomem hałasu. Daje sposobność wyciszenia dysku, lecz także osiągnięcia podwyższonej wydajności (przy powiększonym analiza heurystyczna lub heurystyka słownik.
Definicja Akronimy - Lista Skrótów:
Co to jest Alcoholics Anonymous) – Anonimowi Alkoholicy AAA (z angielskiego: American Automobile Association) – Amerykański Związek Automobilistów AAAAA (z angielskiego: American Association Against Acronym analiza heurystyczna lub heurystyka czym jest.

Czym jest Analiza heurystyczna lub znaczenie w Słownik Internet A .