Definicja Aktywny pulpit co oznacza. Czym jest poprzez Microsoft do Windows 9x i Windows NT.

Czy przydatne?

Definicja Pulpit Aktywny

Co to jest AKTYWNY PULPIT (z angielskiego: Active desktop) – technologia wymyślona poprzez Microsoft do Windows 9x i Windows NT. Pozwalająca zintegrować komputer pracujący pod kontrolą mechanizmu Windows z siecią Internet. Czynny pulpit stanowi część interfejsu użytkownika, umożliwiając umieszczanie bezpośrednio na pulpicie przedmiotów spotykanych w Internecie: stron WWW, apletów Javy, dynamicznej treści kanałów internetowych, etc. Dlatego nawigacja pośród zasobów komputera, jak także przechodzenie do miejsc w Internecie, stają się wygodniejsze.
Na czynny pulpit składają się dwie warstwy. Pierwszą z nich jest standardowa warstwa ikon skrótów, przezroczysta w relacji do warstwy drugiej – zbudowanej na bazie języka HTML, właściwej warstwy aktywnego pulpitu. Skróty osadzane w warstwie HTML mogą być nie tylko ikonami, lecz niemal dowolnymi elementami – stronami WWW, skryptami, formantami AcitveX, apletami Javy. Można przemieszczać je dowolnie w obrębie pulpitu i zamieniać ich wielkość. W razie skrótów prowadzących do przedmiotów umieszczonych w Internecie można również zadecydować o automatycznym aktualizowaniu ich zawartości.
By włączyć czynny pulpit, należy wejść do właściwości ekranu w Panelu sterowania i zaznaczyć na zakładce „Sieć Web” opcję „Wyświetl pulpit Active Desktop jako stronę sieci Web”
Definicja Anti-BPX:
Co to jest debugów opierający na przeszukiwaniu poprzez program swojego kodu załadowanego do pamięci (albo kodu funkcji API) pod kątem wystąpień opkodu int3 (0CCh). Jego obecność powyżej liczbę oryginalnych CC aktywny pulpit co to jest.
Definicja Abuse:
Co to jest z angielskiego: – nadużycie aktywny pulpit definicja.
Definicja Ada:
Co to jest programowania wysokiego poziomu, przygotowany w latach 1975-81 na zlecenie Departamentu Obrony USA. Poświęcony był do tworzenia sporych mechanizmów informatycznych, w szczególności takich, gdzie w aktywny pulpit co znaczy.
Definicja Antywirus Lub Anti-Vir, Program Antywirusowy:
Co to jest celem jest usuwanie wszelkich wirusów z naszych dysków twardych. Nowsze wersje antywirusów chronią również przed włamaniami poprzez Internet, przed koniami trojańskimi, szkodliwym oprogramowaniem aktywny pulpit słownik.
Definicja APIPA:
Co to jest Automatic Private IP Addressing) – funkcja mechanizmu Windows XP, dzięki której klient DHCP może dokonać samokonfiguracji, jeżeli w sieci nie znajdzie serwera DHCP, z którego mógłby pobrać adres IP i aktywny pulpit znaczenie.

Czym jest Aktywny pulpit znaczenie w Słownik Internet A .