Definicja Aktywny pulpit co oznacza. Czym jest poprzez Microsoft do Windows 9x i Windows NT.

Czy przydatne?

Definicja Pulpit Aktywny

Co to jest Aktywny pulpit (z angielskiego: Active desktop) – technologia wymyślona poprzez Microsoft do Windows 9x i Windows NT. Pozwalająca zintegrować komputer pracujący pod kontrolą mechanizmu Windows z siecią Internet. Czynny pulpit stanowi część interfejsu użytkownika, umożliwiając umieszczanie bezpośrednio na pulpicie przedmiotów spotykanych w Internecie: stron WWW, apletów Javy, dynamicznej treści kanałów internetowych, etc. Dlatego nawigacja pośród zasobów komputera, jak także przechodzenie do miejsc w Internecie, stają się wygodniejsze.
Na czynny pulpit składają się dwie warstwy. Pierwszą z nich jest standardowa warstwa ikon skrótów, przezroczysta w relacji do warstwy drugiej – zbudowanej na bazie języka HTML, właściwej warstwy aktywnego pulpitu. Skróty osadzane w warstwie HTML mogą być nie tylko ikonami, lecz niemal dowolnymi elementami – stronami WWW, skryptami, formantami AcitveX, apletami Javy. Można przemieszczać je dowolnie w obrębie pulpitu i zamieniać ich wielkość. W razie skrótów prowadzących do przedmiotów umieszczonych w Internecie można również zadecydować o automatycznym aktualizowaniu ich zawartości.
By włączyć czynny pulpit, należy wejść do właściwości ekranu w Panelu sterowania i zaznaczyć na zakładce „Sieć Web” opcję „Wyświetl pulpit Active Desktop jako stronę sieci Web”

Czym jest Aktywny pulpit znaczenie w Słownik Internet A .