Definicja ACPI co oznacza. Czym jest – standard kierowania energią przygotowany poprzez spółki.

Czy przydatne?

Definicja Acpi

Co to jest ACPI (z angielskiego: Advanced Configuration and Power Interface) – standard kierowania energią przygotowany poprzez spółki Intel, Microsoft i Toshiba, który znacząco powiększa możliwości oferowane poprzez APM. ACPI określa, jak BIOS, mechanizm operacyjny i urządzenia komunikują się nawzajem w kwestii poboru energii
Definicja AAR:
Co to jest z angielskiego: Automatic Alternative Routing) – termin użytkowany w telekomunikacji, oznaczający automatyczny wybór alternatywnej trasy połączenia przy dużej zajętości linii bezpośredniej acpi co to jest.
Definicja Antialiasing Lub Antyaliasing:
Co to jest na redukcji efektu schodkowania wyświetlanych krzywych linii (aliasingu). Dla pikseli wchodzących w skład postrzępionych schodkowych krawędzi wyliczana jest wartość pośrednia między kolorem pierwszo acpi definicja.
Definicja Alfanumeryczny Lub Alfabetyczno-Numeryczny:
Co to jest termin użytkowany do ciągów znaków złożonych z liter i cyfr acpi co znaczy.
Definicja Aplikacja:
Co to jest to jest program komputerowy opracowany do pracy w konkretnym środowisku systemowym, na przykład w Windows. Cechuje się podobieństwem do innych programów tej samej ekipy, współpracuje z nimi przy acpi słownik.
Definicja AHCI:
Co to jest Advanced Host Controller Interface) – system zapewniający komunikację mechanizmu z urządzeniami Serial ATA i zastosowanie ich zaawansowanych możliwości, na przykład kierowanie poborem mocy czy acpi znaczenie.

Czym jest ACPI znaczenie w Słownik Internet A .