Definicja A+ lub A-Plus co oznacza. Czym jest Computing Technology Industry Association (CompTIA.

Czy przydatne?

Definicja A+ lub A-Plus

Co to jest A+ lub A-Plus nazwa przedsięwzięcia rozwijanego poprzez instytucję Computing Technology Industry Association (CompTIA), która przyznaje indywidualnym osobom certyfikat, poświadczający sporą wiedzę i kompetencje wymagane do instalowania, dostosowywania i obsługi komputerów i znajdujących się na nich mechanizmów operacyjnych. Egzamin umożliwiający otrzymanie certyfikatu złożona jest z dwóch części: pierwsza obejmuje ogólnie pojętą tematykę sprzętu komputerowego i oprogramowania, druga zaś odnosi się do specyficznego mechanizmu operacyjnego, na przykład Windows 98. Egzamin jest przeprowadzany poprzez Drake Parametric i jest płatny. Sporo spółek zapewnia sposobność przygotowywania się do egzaminu samemu w domu.
CompTIA sponsoruje także specjalistyczne certyfikaty obejmujące przetwarzanie dokumentów i obsługę sieci komputerowych. Certyfikat A-Plus jest prostszym i mniej zorientowanym certyfikatem niż na przykład certyfikat Microsoftu – Microsoft Certified Systems Engineer.
Przeprowadzenie egzaminu do certyfikatu A-Plus we własnej spółce pozwala raczej na ocenę wiedzy pracowników niż na podniesienie prestiżu spółki.
Więcej informacji znajduje się na stronie instytucji: http://www.comptia.org/

Czym jest A+ lub A-Plus znaczenie w Słownik Internet A .