Słownik ZJAWISKO JOULE´A-THOMSONA co to znaczy? Słownik rzeczywistych. Dla gazu doskonałego.

Czy przydatne?

Co to jest ZJAWISKO JOULE´A-THOMSONA

Definicja z ang. Joule-Thomson, z niem. Joule-Thomson.

Co to znaczy: zdarzenie zachodzące dla gazów rzeczywistych. Dla gazu doskonałego, rozprężenie adiabatyczne, gdzie gaz wykonuje pracę zewnętrzną kosztem swej energii wewnętrznej, prowadzi zawsze do obniżenia temp. (cząsteczki gazu doskonałego nie oddziaływują na siebie). Dla gazów rzeczywistych, szczególnie pod wysokim ciśnieniem, należy uwzględnić istnienie sił międzycząsteczkowych. Procesem Joule´a-Thomsona jest powolny przepływ adiabatyczny gazu rzeczywistego z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia. W takich uwarunkowaniach gaz wykonuje jedynie pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym. Zaworem Joule´a-Thomsona, gwarantującym powolny przepływ gazu, jest zazwyczaj porowata przegroda. W z.J-T. istnieje charakterystyczna temp. Ti - temp. inwersji. Dla T > Ti gaz ogrzewa się (ujemne z.J T.). T = Ti - temp. nie wymienia się. T < Ti - gaz oziębia się (dodatnie z.J-T.). Istnienie Ti wynika z porównania energii międzycząsteczkowych sił odpychających i przyciągających. Ti zależy od ciśnienia gazu - krzywa inwersji. Dla większości gazów Ti jest wyższa od temp. pokojowej. Wyjątki to: H2, Ti = 192,7 K He, ti = 23,6 K

Czym jest ZJAWISKO JOULE´A-THOMSONA znaczenie w Słownik fizyka Z .