Słownik ZJAWISKO DOPPLERA. co to znaczy? Słownik mierzona poprzez obserwatora jest równa.

Czy przydatne?

Co to jest Dopplera Zjawisko

Definicja z ang. Doppler effect., z niem. Doppler-Effekt..

Co to znaczy: Częstotliwość fal akustycznych v mierzona poprzez obserwatora jest równa częstotliwości v0 drgań źródła fal tylko wtedy, gdy obserwator i źródło nie poruszają się względem ośrodka, gdzie rozchodzą się fale. W innych sytuacjach v ≠ v0. Zdarzenie to po raz pierwszy zbadał w 1842 r. austriacki uczony Christian Johann Doppler. Jeżeli źródło fali porusza się z prędkością v1 względem ośrodka, a równocześnie obserwator porusza się naprzeciw źródła z prędkością v2 względem ośrodka, to zarejestruje on falę o częstotliwości wyrażonej zależnością gdy źródło i obserwator zbliżają się do siebie: W razie oddalania się: W razie fali elektromagnetycznej (światła) szybkość rozchodzenia się fali nie zależy ani od prędkości ruchu źródła, ani od prędkości ruchu obserwatora. Wykorzystanie transformacji Lorentza do rozliczenia dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości albo długości fali prowadzi do następujących zależności: gdzie v

Czym jest ZJAWISKO DOPPLERA znaczenie w Słownik fizyka Z .