Słownik ZJAWISKO COMPTONA co to znaczy? Słownik promieniowania rentgenowskiego albo γ o długości.

Czy przydatne?

Co to jest Comptona Zjawisko

Definicja z ang. Compton, z niem. Compton.

Co to znaczy: bazuje na tym, iż przy przejściu wiązki promieniowania rentgenowskiego albo γ o długości fali λ poprzez absorbent, prócz promieniowania o pierwotnej długości fali λ pojawia się promieniowanie o długości fali λ´ > λ zależnej od kąta obserwacji. Z.C. może być omówione, jeżeli przyjąć, iż foton o energii hv i pędzie zderza się z elektronem swobodnym, znajdującym się w spoczynku. W rezultacie zderzenia wylatuje foton o energii h ´ < h , pod kątemϑ do pierwotnego kierunku i elektron pod kątem φ uzyskując energię E = mc2 - moc2, mo - masa spoczynkowa elektronu. Korzystając z prawa zachowania energii: hv = hv

Czym jest ZJAWISKO COMPTONA znaczenie w Słownik fizyka Z .