Słownik ZJAWISKO COMPTONA co to znaczy? Słownik promieniowania rentgenowskiego albo γ o długości.

Czy przydatne?

Co to jest Comptona Zjawisko

Definicja z ang. Compton, z niem. Compton.

Co to znaczy ZJAWISKO COMPTONA: bazuje na tym, iż przy przejściu wiązki promieniowania rentgenowskiego albo γ o długości fali λ poprzez absorbent, prócz promieniowania o pierwotnej długości fali λ pojawia się promieniowanie o długości fali λ´ > λ zależnej od kąta obserwacji. Z.C. może być omówione, jeżeli przyjąć, iż foton o energii hv i pędzie zderza się z elektronem swobodnym, znajdującym się w spoczynku. W rezultacie zderzenia wylatuje foton o energii h ´ < h , pod kątemϑ do pierwotnego kierunku i elektron pod kątem φ uzyskując energię E = mc2 - moc2, mo - masa spoczynkowa elektronu. Korzystając z prawa zachowania energii: hv = hv
Definicja ZJAWISKO JOULE´A-THOMSONA:
Co to jest zachodzące dla gazów rzeczywistych. Dla gazu doskonałego, rozprężenie adiabatyczne, gdzie gaz wykonuje pracę zewnętrzną kosztem swej energii wewnętrznej, prowadzi zawsze do obniżenia temp zjawisko comptona co znaczy.
Definicja ZAĆMIENIE:
Co to jest niebieskiego poprzez cień wytworzony poprzez inne ciało niebieskie. Termin z. odnosi się przeważnie do z. Słońca albo Księżyca. Regularnie używa się tej nazwy odnosząc się do z. księżyców Jowisza zjawisko comptona krzyżówka.
Definicja ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER:
Co to jest znajdującym się w stanie równowagi termodynamicznej na każdy stopień swobody cząsteczki przypada średnio taka sama liczba energii. k = R/NA - stała Boltzmanna; R - stała gazowa; NA - liczba Avogadro zjawisko comptona co to jest.
Definicja ZDERZENIA KUL:
Co to jest tytułujemy takie wzajemne wpływ dwu ciał, które zachodzi pośrodku krótkiego czasu, występują przy tym znaczące siły, a prędkości ciał ulegają zmianie. Rozpatrujemy zderzenia ciał o kształcie kulistym zjawisko comptona słownik.
Definicja ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA:
Co to jest zobacz MOC OPTYCZNA zjawisko comptona czym jest.

Czym jest ZJAWISKO COMPTONA znaczenie w Słownik fizyka Z .