Słownik ZJAWISKA TRANSPORTU. co to znaczy? Słownik zależność od położenia w przestrzeni) wielkości.

Czy przydatne?

Co to jest Transportu Zjawiska

Definicja z ang. PHENOMENON OF TRANSPORT., z niem. PHÄNOMEN TRANSPORT..

Co to znaczy: Powodem ich jest niejednorodność (zależność od położenia w przestrzeni) wielkości fizycznych. Wyrównywanie tych niejednorodności to z.t. Z kinetycznej teorii gazów można dostać zależności: η = ρD i K = ηcv cv - ciepło zgodne gazu dla V = const. W razie metali istnieje zależność pomiędzy przewodnictwem elektrycznym i cieplnym - prawo Wiedemanna-Franza ( przewodnictwo cieplne metalu)

Czym jest ZJAWISKA TRANSPORTU znaczenie w Słownik fizyka Z .