Słownik ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI. co to znaczy? Słownik każdy z osobna w równowadze.

Czy przydatne?

Co to jest Termodynamiki Zasada Zerowa

Definicja z ang. Zeroth law of thermodynamics., z niem. Zeroth Hauptsatz der Thermodynamik..

Co to znaczy ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI.: Jeśli dwa układy A i B znajdują się każdy z osobna w równowadze termodynamicznej z układem C, to muszą one znajdować się w równowadze termodynamicznej ze sobą. Znaczy to, iż z równości temperatur: TA = TC i TB = TC wynika, iż: TA = TB Zasada ta umożliwia pomiar temp. dzięki termometru (układ C)
Definicja ZJAWISKO DOPPLERA.:
Co to jest akustycznych v mierzona poprzez obserwatora jest równa częstotliwości v0 drgań źródła fal tylko wtedy, gdy obserwator i źródło nie poruszają się względem ośrodka, gdzie rozchodzą się fale. W innych zerowa zasada termodynamiki. co to jest.
Definicja ZAWIESZENIE CARDANA:
Co to jest zobacz GIROSKOP zerowa zasada termodynamiki. definicja.
Definicja ZŁĄCZE P N:
Co to jest półprzewodnika, gdzie można wyróżnić dwa sąsiadujące obszary, nie mniej jednak jeden z nich jest typu p, a drugi typu n. Złącze takie uzyskuje się poprzez odpowiednie rozmieszczenie domieszek zerowa zasada termodynamiki. co znaczy.
Definicja ZAWADA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO zerowa zasada termodynamiki. słownik.
Definicja ZASADA WZGLĘDNOŚCI GALILEUSZA.:
Co to jest fizyki są jednakowe we wszystkich układach odniesienia, które poruszają się względem siebie z prędkością stałą (bez przyśpieszenia). Zasada ta, zwana także hipotezą niezmienniczości Galileusza zerowa zasada termodynamiki. znaczenie.

Czym jest ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI znaczenie w Słownik fizyka Z .