Słownik ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI. co to znaczy? Słownik każdy z osobna w równowadze.

Czy przydatne?

Co to jest Termodynamiki Zasada Zerowa

Definicja z ang. Zeroth law of thermodynamics., z niem. Zeroth Hauptsatz der Thermodynamik..

Co to znaczy: Jeśli dwa układy A i B znajdują się każdy z osobna w równowadze termodynamicznej z układem C, to muszą one znajdować się w równowadze termodynamicznej ze sobą. Znaczy to, iż z równości temperatur: TA = TC i TB = TC wynika, iż: TA = TB Zasada ta umożliwia pomiar temp. dzięki termometru (układ C)

Czym jest ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI znaczenie w Słownik fizyka Z .