Słownik ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH co to znaczy? Słownik umiejętność wiążąca się z.

Czy przydatne?

Co to jest ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH

Definicja z ang. CAPACITY DISTRIBUTION DEVICES OPTICAL, z niem. KAPAZITÄT Verteileinrichtungen OPTICAL.

Co to znaczy: (umiejętność rozpoznawcza) - umiejętność wiążąca się z możliwością rozróżnienia w trakcie obserwacji poprzez przyrząd dwóch znajdujących się blisko siebie obiektów punktowych. Jeżeli aberracje układu optycznego (aberracja chromatyczna, aberracja asferyczna) są dobrze skorygowane (układ bezaberracyjny), to naturalne ograniczenie umiejętności rozdzielczej stanowi zdarzenie dyfrakcji, czyli falowa natura światła. Obraz odległej gwiazdy powstający w ognisku obiektywu jakiejkolwiek lunety nie jest obrazem punktowym, jak to wynika z praw optyki geometrycznej, ale ma postać jasnego krążka otoczonego szeregiem blednących pierścieni. To jest obraz dyfrakcyjny spowodowany ugięciem światła na kołowej obudowie obiektywu, znany jako krążek Airy´ego. W razie kołowego otworu odległość kątowa pierścieniowych minimów następnych rzędów jest dana wzorem: gdzie λ = długość fali światła, D - średnica kołowego otworu (obiektywu). Liczba m (rząd minimum dyfrakcyjnego) nie przybiera wartości następnych liczb całkowitych, jak w razie pojedynczej szczeliny. Wartości m dla minimów następnych rzędów są następujące: 1,220; 2,233; 3,238; 4,241; 5,243; Rayleigh przyjął, iż dwa położone blisko siebie punkty można rozróżnić, jeżeli środek obrazu dyfrakcyjnego jednego punktu pokrywa się z pierwszym minimum drugiego. Taki warunek nazywa się kryterium Rayleigha. Położenie kątowe pierwszego minimum za otworem o średnicy D jest opisane wyrażeniem: Zatem odpowiednio z kryterium Rayleigha, by dwa obiekty punktowe zostały rozdzielone, ich odległość kątowa musi być równa: Gdyż kąty są małe, można przyjąć ich miarę łukową zamiast funkcji sinus. W ten sposób: By uzyskać wysoką umiejętność rozdzielczą, należy dążyć do tego, by relacja był jak najmniejszy. To jest jeden z powodów, dla których obiektywy lunet astronomicznych mają spore średnice

Czym jest ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA znaczenie w Słownik fizyka Z .