Słownik ZDERZENIA KUL co to znaczy? Słownik wpływ dwu ciał, które zachodzi pośrodku krótkiego czasu.

Czy przydatne?

Co to jest Kul Zderzenia

Definicja z ang. IMPACT KUL, z niem. IMPACT KUL.

Co to znaczy: Zderzeniem tytułujemy takie wzajemne wpływ dwu ciał, które zachodzi pośrodku krótkiego czasu, występują przy tym znaczące siły, a prędkości ciał ulegają zmianie. Rozpatrujemy zderzenia ciał o kształcie kulistym. Kule nie wirują; nie rozpatrujemy krętu. Z racji na umiejscowienie wektorów prędkości w relacji do płaszczyzny zetknięcia kul rozróżniamy: zderzenie centralne (czołowe) i niecentralne (skośne). W zderzeniu centralnym płaszczyzna zetknięcia się kul jest prostopadła do linii prostej łączącej środki obu kul. Wektory i są równoległe do tej linii. W zderzeniu niecentralnym płaszczyzna zetknięcia nie jest prostopadła do linii łączącej środki, a wektory i nie są równoległe do tej linii. W zderzeniach kul obowiązuje zasada zachowania pędu. Z racji na zachowanie energii kinetycznej rozróżniamy zderzenia sprężyste (całkowita energia kinetyczna zachowana) i zderzenia niesprężyste ( część energii kinetycznej ulega przekształceniu). - Zderzenie centralne niesprężyste Z zasady zachowania pędu: kule po zderzeniu zatrzymują się, gdy ; kule mają pędy skierowane przeciwnie i równe co do wielkości. Energia kinetyczna nie jest zachowana. Zmiana energii: Podstawiając wzór (*) otrzymujemy: następuje przekształcenie części energii kinetycznej na ciepło wydzielane w trakcie trwałego odkształcenia kul. - Zderzenie centralne sprężyste Stosujemy zasadę zachowania pędu m1v1 + m2v2 = m1 v1

Czym jest ZDERZENIA KUL znaczenie w Słownik fizyka Z .