Słownik ZASADY ZACHOWANIA co to znaczy? Słownik odosobnionym (brak oddziaływań zewnętrznych) pewne.

Czy przydatne?

Co to jest Zachowania Zasady

Definicja z ang. RULES OF BEHAVIOR, z niem. Verhaltensregeln.

Co to znaczy: zasady stwierdzające, iż w układzie odosobnionym (brak oddziaływań zewnętrznych) pewne wielkości fizyczne są stałe, tzn. ich wartości są zachowane. W r. 1912 Emma Noether wykryła istnienie związku pomiędzy własnościami symetrii a z.z. Twierdzenie Noether można sformułować w następujący sposób: Każdemu rodzajowi symetrii w przyrodzie odpowiada ustalona zasada zachowania. Symetria w przyrodzie przejawia się tym, iż równania opisujące dane zdarzenie są niezmiennicze względem odpowiednich przekształceń. Fundamentalne symetrie przestrzeni i czasu są następujące: - jednorodność przestrzeni; właściwości przestrzeni są jednakowe w każdym punkcie, - izotropowość przestrzeni, jednakowe właściwości we wszystkich kierunkach, - jednorodność czasu; niezależność przebiegu zjawiska od chwili początkowej. Z wymienionych symetrii wynikają z.z.: Uniwersalne z.z., obowiązujące dla wszystkich oddziaływań podstawowych, to wymienione już zasady zachowania pędu, momentu pędu, energii i ładunku elektrycznego, liczby barionowej, liczby leptonów (elektronowych i mionowych cząstki elementarne). Istnieją z.z., które obowiązują z pewnymi wyjątkami, na przykład zasada zachowania parzystości (parzystość i nieparzystość funkcji falowych, równanie Schrödingera) obowiązuje dla wszystkich oddziaływań, niezależnie od oddziaływań słabych

Czym jest ZASADY ZACHOWANIA znaczenie w Słownik fizyka Z .