Słownik ZASADA WZGLĘDNOŚCI GALILEUSZA. co to znaczy? Słownik we wszystkich układach odniesienia.

Czy przydatne?

Co to jest Galileusza Względności Zasada

Definicja z ang. Galilean principle of relativity., z niem. Galiläer Relativitätsprinzip..

Co to znaczy ZASADA WZGLĘDNOŚCI GALILEUSZA.: Fundamentalne prawa fizyki są jednakowe we wszystkich układach odniesienia, które poruszają się względem siebie z prędkością stałą (bez przyśpieszenia). Zasada ta, zwana także hipotezą niezmienniczości Galileusza stwierdza, iż szybkość bezwzględna nie ma fizycznego sensu. Ponadto obserwator, który znajduje się w pomieszczeniu bez okna nie może, dzięki żadnego doświadczenia, stwierdzić, czy znajduje się w spoczynku, czy w ruchu jednostajnym względem gwiazd stałych. Gdyby jednak mógł wyjrzeć poprzez okno, to i tak nie może stwierdzić czy to on, czy gwiazdy poruszają się
Definicja ZJAWISKA TRANSPORTU.:
Co to jest niejednorodność (zależność od położenia w przestrzeni) wielkości fizycznych. Wyrównywanie tych niejednorodności to z.t. Z kinetycznej teorii gazów można dostać zależności: η = ρD i K = ηcv cv zasada względności galileusza. co znaczy.
Definicja ŻYROSKOP:
Co to jest zobacz GIROSKOP zasada względności galileusza. krzyżówka.
Definicja ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER:
Co to jest znajdującym się w stanie równowagi termodynamicznej na każdy stopień swobody cząsteczki przypada średnio taka sama liczba energii. k = R/NA - stała Boltzmanna; R - stała gazowa; NA - liczba Avogadro zasada względności galileusza. co to jest.
Definicja ZASADA HUYGENSA.:
Co to jest holenderski fizyk Christian Huygens zaproponował sposób znajdowania powierzchni falowej (fazowej) w momencie t + Δt, jeżeli znane jest jej położenie S(t) w momencie t. Sposób ten nazywa się z.H. W zasada względności galileusza. słownik.
Definicja ZAŁAMANIE FAL:
Co to jest obserwowane wtedy, gdy fala przechodzi z jednego ośrodka do drugiego. Kąt α wyróżniony na rysunku nazywa się kątem padania, a kąt β - kątem załamania. Z racji na różne prędkości rozchodzenia się fal zasada względności galileusza. czym jest.

Czym jest ZASADA WZGLĘDNOŚCI GALILEUSZA znaczenie w Słownik fizyka Z .