Słownik ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI co to znaczy? Słownik pseudosił bezwładności od sił grawitacji.

Czy przydatne?

Co to jest Równoważności Zasada

Definicja z ang. The principle of equivalence, z niem. Das Prinzip der Äquivalenz.

Co to znaczy ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI: zasada mówiąca, iż nie można odróżnić pseudosił bezwładności od sił grawitacji. Obserwator znajdujący się w wagonie poruszającym się z przyśpieszeniem a zaobserwuje zmianę kierunku pionu, będącą następstwem złożenia siły ciężkości i siły bezwładności. Zmieni się także kierunek siły wyporu FW, działającej na umieszczony w wagonie balon. Pochylenie poziomu cieczy w zbiorniku jest rezultatem nachylenia powierzchni jednakowych energii potencjalnych (powierzchni izoenergetycznych) wypadkowego pola sił grawitacji i sił bezwładności. Obserwator, który obserwuje obiekty wewnątrz wagonu, stwierdzi, iż natężenie pola grawitacyjnego zmieniło się co do kierunku i co do wartości, gdyż nie jest on w stanie odróżnić siły ciążenia od siły bezwładności. Należy zauważyć, iż pole siły bezwładności jest polem jednorodnym, a pole grawitacyjne normalnie polem jednorodnym nie jest. Jeżeli jednak ograniczyć się do małych obszarów przestrzeni, to wtedy można pole grawitacyjne uznać za jednorodne. Mówimy więc, iż z.r. ma charakter lokalny. Innym aspektem z.r. jest doświadczalne stwierdzenie równości masy ciężkiej ( masa) i masy bezwładnej. Z.r. stała się jedną z podstaw do sformułowania poprzez Alberta Einsteina teorii grawitacji, a więc ogólnej teorii względności
Definicja ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE.:
Co to jest magnetycznego, ustawiającego igłę kompasu wzdłuż kierunku południe - północ, było znane już w średniowieczu. Model ziemskiego pola magnetycznego Pole magnetyczne Ziemi może być rozpatrywane jako pole zasada równoważności co to jest.
Definicja ZASADA ZACHOWANIA ENERGII:
Co to jest zobacz ENERGIA zasada równoważności definicja.
Definicja ZASADA WZGLĘDNOŚCI GALILEUSZA.:
Co to jest fizyki są jednakowe we wszystkich układach odniesienia, które poruszają się względem siebie z prędkością stałą (bez przyśpieszenia). Zasada ta, zwana także hipotezą niezmienniczości Galileusza zasada równoważności co znaczy.
Definicja ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA:
Co to jest bezwymiarowa określająca relacja energii absorbowanej do energii całkowitej padającej na ciało. Z.a. zależy od rodzaju ciała, jego temp. i długości fali padającego promieniowania. Ea - energia zasada równoważności słownik.
Definicja ZJAWISKA TERMOELEKTRYCZNE:
Co to jest mechanizmy cieplne powodują efekty elektryczne albo odwrotnie, przepływ prądu elektrycznego wywołuje efekty cieplne. Do z.t. należą: zdarzenie Seebecka, zdarzenie Peltiera i zdarzenie Thomsona. 1 zasada równoważności znaczenie.

Czym jest ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI znaczenie w Słownik fizyka Z .