Słownik ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI co to znaczy? Słownik pseudosił bezwładności od sił grawitacji.

Czy przydatne?

Co to jest Równoważności Zasada

Definicja z ang. The principle of equivalence, z niem. Das Prinzip der Äquivalenz.

Co to znaczy: zasada mówiąca, iż nie można odróżnić pseudosił bezwładności od sił grawitacji. Obserwator znajdujący się w wagonie poruszającym się z przyśpieszeniem a zaobserwuje zmianę kierunku pionu, będącą następstwem złożenia siły ciężkości i siły bezwładności. Zmieni się także kierunek siły wyporu FW, działającej na umieszczony w wagonie balon. Pochylenie poziomu cieczy w zbiorniku jest rezultatem nachylenia powierzchni jednakowych energii potencjalnych (powierzchni izoenergetycznych) wypadkowego pola sił grawitacji i sił bezwładności. Obserwator, który obserwuje obiekty wewnątrz wagonu, stwierdzi, iż natężenie pola grawitacyjnego zmieniło się co do kierunku i co do wartości, gdyż nie jest on w stanie odróżnić siły ciążenia od siły bezwładności. Należy zauważyć, iż pole siły bezwładności jest polem jednorodnym, a pole grawitacyjne normalnie polem jednorodnym nie jest. Jeżeli jednak ograniczyć się do małych obszarów przestrzeni, to wtedy można pole grawitacyjne uznać za jednorodne. Mówimy więc, iż z.r. ma charakter lokalny. Innym aspektem z.r. jest doświadczalne stwierdzenie równości masy ciężkiej ( masa) i masy bezwładnej. Z.r. stała się jedną z podstaw do sformułowania poprzez Alberta Einsteina teorii grawitacji, a więc ogólnej teorii względności

Czym jest ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI znaczenie w Słownik fizyka Z .