Słownik ZASADA NIEOKREŚLONOŚCI (NIEOZNACZONOŚCI) HEISENBER co to znaczy? Słownik iż nie można.

Czy przydatne?

Co to jest ZASADA NIEOKREŚLONOŚCI (NIEOZNACZONOŚCI) HEISENBER

Definicja z ang. Uncertainty principle (uncertainty) HEISENBER, z niem. Unschärferelation (Unsicherheit) HEISENBER.

Co to znaczy: Mechanika kwantowa prowadzi do wniosku, iż nie można równocześnie wyznaczyć precyzyjnie położenia cząstki x i jej pędu px. Nieokreśloność położenia cząstki Δx i pędu Δp związana jest z.n.H. ΔxΔp ≈ h Zachodzi także zależność pomiędzy niepewnością wyznaczenia energii ΔE i niepewnością czasu Δt ΔEΔt ≈ h Z.n.H. została sformułowana w r. 1927. Pozwala ocenić czas życia cząstek elementarnych, jeśli znana jest rozmiar ΔE. Z.n.H. ma głęboki związek z falowym opisem ruchu cząstek. Poruszająca się cząstka jest traktowana jako ruch fali de Broglie´a. Z ruchem falowym mamy także do czynienia w razie wiązki światła. Interferencja światła pomiędzy ciągami falowymi zachodzi, gdy spełniony jest warunek spójności ( spójność światła): ΔvΔt ≈ 1 (*) gdzie Δv - rozmycie, nieoznaczoność częstotliwości wiązki światła, Δt - czas spójności.
Energia fotonu światła E = hv, zatem Po podstawieniu do wzoru (*) otrzymujemy

Czym jest ZASADA NIEOKREŚLONOŚCI znaczenie w Słownik fizyka Z .