Słownik ZASADA HUYGENSA. co to znaczy? Słownik Huygens zaproponował sposób znajdowania powierzchni.

Czy przydatne?

Co to jest Huygensa Zasada

Definicja z ang. Huygens principle., z niem. Huygens-Prinzip..

Co to znaczy: W 1690 r. holenderski fizyk Christian Huygens zaproponował sposób znajdowania powierzchni falowej (fazowej) w momencie t + Δt, jeżeli znane jest jej położenie S(t) w momencie t. Sposób ten nazywa się z.H. W przedziale czasu od t do t + Δt każdy pkt. czoła fali S(t) można traktować jako źródło nowych wtórnych fal cząstkowych. W jednorodnym, izotropowym ośrodku powierzchnie falowe fal wtórnych w momencie t + Δt mają postać sfer o promieniu v Δt, których środki leżą na powierzchni S(t). Obwiednia tych sfer, konstruowana w kierunku rozchodzenia się fali, jest czołem (powierzchnią falową) rzeczywiście rozchodzącej się fali. Idea z.H. została przedstawiona na rysunku. Z.H. jest czysto geometrycznym metodą konstrukcji powierzchni falowej i nie jest związana z konkretną fizyczną naturą fal. W równej mierze można użytkować ją do fal sprężystych, jak i elektromagnetycznych. Posługując się z.
H. można łatwo wyprowadzić prawa odbicia i załamania fal na granicy dwóch ośrodków

Czym jest ZASADA HUYGENSA znaczenie w Słownik fizyka Z .