Słownik ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER co to znaczy? Słownik równowagi.

Czy przydatne?

Co to jest ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER

Definicja z ang. Energy equipartition principle (EQUAL DISTRIBUTION ENER, z niem. Energie equipartition Prinzip (EQUAL DISTRIBUTION ENER.

Co to znaczy: W układzie znajdującym się w stanie równowagi termodynamicznej na każdy stopień swobody cząsteczki przypada średnio taka sama liczba energii. k = R/NA - stała Boltzmanna; R - stała gazowa; NA - liczba Avogadro; T - temp. bezwzględna. Zasada ta jest zasadą fizyki klasycznej, wyraża hipotezę niezależności różnych rodzajów ruchów cząsteczek od siebie (por. liczba stopni swobody cząsteczki)

Czym jest ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII znaczenie w Słownik fizyka Z .