Słownik ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER co to znaczy? Słownik równowagi.

Czy przydatne?

Co to jest ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER

Definicja z ang. Energy equipartition principle (EQUAL DISTRIBUTION ENER, z niem. Energie equipartition Prinzip (EQUAL DISTRIBUTION ENER.

Co to znaczy ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER: W układzie znajdującym się w stanie równowagi termodynamicznej na każdy stopień swobody cząsteczki przypada średnio taka sama liczba energii. k = R/NA - stała Boltzmanna; R - stała gazowa; NA - liczba Avogadro; T - temp. bezwzględna. Zasada ta jest zasadą fizyki klasycznej, wyraża hipotezę niezależności różnych rodzajów ruchów cząsteczek od siebie (por. liczba stopni swobody cząsteczki)
Definicja ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA:
Co to jest zobacz MOC OPTYCZNA zasada ekwipartycji energii (równego podziału ener co to jest.
Definicja ZAŁAMANIE ŚWIATŁA:
Co to jest zachodzące na granicy dwóch ośrodków przeźroczystych, gdzie światło rozchodzi się z wieloma prędkościami. Droga światła od punktu A do B poprzez granicę dwóch ośrodków Ośrodek, gdzie szybkość fazowa zasada ekwipartycji energii (równego podziału ener definicja.
Definicja ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH:
Co to jest rozpoznawcza) - umiejętność wiążąca się z możliwością rozróżnienia w trakcie obserwacji poprzez przyrząd dwóch znajdujących się blisko siebie obiektów punktowych. Jeżeli aberracje układu optycznego zasada ekwipartycji energii (równego podziału ener co znaczy.
Definicja ZASADA ZACHOWANIA ENERGII:
Co to jest zobacz ENERGIA zasada ekwipartycji energii (równego podziału ener słownik.
Definicja ZŁĄCZE P N:
Co to jest półprzewodnika, gdzie można wyróżnić dwa sąsiadujące obszary, nie mniej jednak jeden z nich jest typu p, a drugi typu n. Złącze takie uzyskuje się poprzez odpowiednie rozmieszczenie domieszek zasada ekwipartycji energii (równego podziału ener znaczenie.

Czym jest ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII znaczenie w Słownik fizyka Z .