Słownik ZAŁAMANIE ŚWIATŁA co to znaczy? Słownik ośrodków przeźroczystych, gdzie światło rozchodzi.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Załamanie

Definicja z ang. refraction of light, z niem. Brechung des Lichts.

Co to znaczy: zdarzenie zachodzące na granicy dwóch ośrodków przeźroczystych, gdzie światło rozchodzi się z wieloma prędkościami. Droga światła od punktu A do B poprzez granicę dwóch ośrodków Ośrodek, gdzie szybkość fazowa światła jest mniejsza, nazywa się ośrodkiem optycznie gęstszym, w przeciwieństwie od ośrodka rzadszego, gdzie ta szybkość jest większa. Prawo załamania (refrakcji) można wyprowadzić posługując się zasadą Huygensa ( załamanie fal) albo zasadą Fermata. Długość drogi światła poprzez granicę dwóch ośrodków wyraża się równaniem: Czas zużyty na przebycie tej drogi: Ostatecznie prawo z.ś. można napisać w formie: gdzie c - szybkość światła w próżni. Równanie napisane w formie: nazywa się prawem załamania Snelliusa (Willebrond Snell van Royen, 1591-1626). Relacja nazywa się względnym współczynnikiem załamania drugiego ośrodka względem pierwszego. Jeżeli pierwszym ośrodkiem jest próżnia, to wtedy: nazywa się bezwzględnym współczynnikiem z.ś. w danym ośrodku. Podobnie jak w razie odbicia, promień padający, promień załamany i normalna do powierzchni granicznej wystawiona w punkcie padania leżą w tej samej płaszczyźnie. Na skutek zmiany prędkości rozchodzenia się światła, zjawisku załamania towarzyszy zmiana długości fali. Jeżeli światło przechodzi z próżni (albo powietrza) do szkła (n = 1,5), to można napisać: długość fali w próżni długość fali w szkle gdzie - częstotliwość fali świetlnej

Czym jest ZAŁAMANIE ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka Z .