Słownik ZAŁAMANIE ŚWIATŁA co to znaczy? Słownik ośrodków przeźroczystych, gdzie światło rozchodzi.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Załamanie

Definicja z ang. refraction of light, z niem. Brechung des Lichts.

Co to znaczy ZAŁAMANIE ŚWIATŁA: zdarzenie zachodzące na granicy dwóch ośrodków przeźroczystych, gdzie światło rozchodzi się z wieloma prędkościami. Droga światła od punktu A do B poprzez granicę dwóch ośrodków Ośrodek, gdzie szybkość fazowa światła jest mniejsza, nazywa się ośrodkiem optycznie gęstszym, w przeciwieństwie od ośrodka rzadszego, gdzie ta szybkość jest większa. Prawo załamania (refrakcji) można wyprowadzić posługując się zasadą Huygensa ( załamanie fal) albo zasadą Fermata. Długość drogi światła poprzez granicę dwóch ośrodków wyraża się równaniem: Czas zużyty na przebycie tej drogi: Ostatecznie prawo z.ś. można napisać w formie: gdzie c - szybkość światła w próżni. Równanie napisane w formie: nazywa się prawem załamania Snelliusa (Willebrond Snell van Royen, 1591-1626). Relacja nazywa się względnym współczynnikiem załamania drugiego ośrodka względem pierwszego. Jeżeli pierwszym ośrodkiem jest próżnia, to wtedy: nazywa się bezwzględnym współczynnikiem z.ś. w danym ośrodku. Podobnie jak w razie odbicia, promień padający, promień załamany i normalna do powierzchni granicznej wystawiona w punkcie padania leżą w tej samej płaszczyźnie. Na skutek zmiany prędkości rozchodzenia się światła, zjawisku załamania towarzyszy zmiana długości fali. Jeżeli światło przechodzi z próżni (albo powietrza) do szkła (n = 1,5), to można napisać: długość fali w próżni długość fali w szkle gdzie - częstotliwość fali świetlnej
Definicja ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII (RÓWNEGO PODZIAŁU ENER:
Co to jest znajdującym się w stanie równowagi termodynamicznej na każdy stopień swobody cząsteczki przypada średnio taka sama liczba energii. k = R/NA - stała Boltzmanna; R - stała gazowa; NA - liczba Avogadro załamanie światła co znaczy.
Definicja ZASADA NIEOKREŚLONOŚCI (NIEOZNACZONOŚCI) HEISENBER:
Co to jest prowadzi do wniosku, iż nie można równocześnie wyznaczyć precyzyjnie położenia cząstki x i jej pędu px. Nieokreśloność położenia cząstki Δx i pędu Δp związana jest z.n.H. ΔxΔp ≈ h Zachodzi także załamanie światła krzyżówka.
Definicja ŹRÓDŁA DŹWIĘKU:
Co to jest drgające, które drgając w sposób mniej albo bardziej złożony wytwarzają w otaczającym ośrodku falę akustyczną. Drgający kamerton wytwarza ton prosty albo czysty, który odpowiada prostemu drganiu załamanie światła co to jest.
Definicja ZJAWISKO TWORZENIA PAR NEGATON-POZYTON.:
Co to jest promieniowania o energii większej niż podwojona energia spoczynkowa elektronu może ulec przemianie na parę elektronów: negaton-pozyton. hv > 2moc2 = 2 · 0,511 MeV = 1,022 MeV mo - masa spoczynkowa załamanie światła słownik.
Definicja ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA:
Co to jest zobacz MOC OPTYCZNA załamanie światła czym jest.

Czym jest ZAŁAMANIE ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka Z .