Słownik ZAKAZ PAULIEGO co to znaczy? Słownik odnosząca się do fermionów (cząstek o spinie.

Czy przydatne?

Co to jest Pauliego Zakaz

Definicja z ang. Pauli exclusion principle, z niem. Pauli-Prinzip.

Co to znaczy: podstawowa zasada mechaniki kwantowej odnosząca się do fermionów (cząstek o spinie połówkowym): Dwie jednakowe cząstki (fermiony) nie mogą równocześnie znajdować się w tym samym stanie kwantowym. Sformułowanie z.P. dla atomu: W atomie nie może być dwóch elektronów o identycznych wartościach czterech liczb kwantowych: n, l, ml, ms. Z.P. jest fundamentem modelu powłokowego atomu i tłumaczy strukturę układu okresowego pierwiastków

Czym jest ZAKAZ PAULIEGO znaczenie w Słownik fizyka Z .