Słownik WYBUCH TERMOJĄDROWY. co to znaczy? Słownik Zjednoczone w 1952 r. na atolu Eniwetok. Paliwem.

Czy przydatne?

Co to jest Termojądrowy Wybuch

Definicja z ang. Thermonuclear fusion., z niem. Kernfusion..

Co to znaczy: Pierwszy w.t. przeprowadziły Stany Zjednoczone w 1952 r. na atolu Eniwetok. Paliwem termojądrowym był ciekły deuter i tryt utrzymywany w stanie ciekłym potężnymi urządzeniami chłodzącymi. Zapalnikiem wytwarzającym wysoką temperaturę (107 K) i ciśnienie była bomba atomowa ( wybuch jądrowy). Wybuch atomowy skutkuje pośrodku kilku mikrosekund rozrzucenie substancji na zewnątrz. Reakcje termojądrowe są jeszcze szybsze i zachodzą zanim paliwo zostanie wyrzucone na zewnątrz. Współczesna konstrukcja bomby termojądrowej typu 3F "fission fusion fission" (rozszczepienie - synteza - rozszczepienie) jest przedstawiona na rysunku ponad. Wybuch klasycznego materiału wybuchowego skutkuje sprężenie materiału rozszczepialnego (235U), przekroczenie masy krytycznej i wybuch jądrowy. W dalszym ciągu rozwijają się reakcje syntezy termojądrowej z udziałem jąder litu i deuteru. Nadmiar neutronów prędkich skutkuje rozszczepienie jąder 238U z płaszcza zewnętrznego i wyzwolenie dodatkowej energii. W okresie w.t. wyzwala się wielka energia, równoważna wybuchowi ok. 100 megaton TNT (100 mln ton trotylu). Energia ta jest porównywalna z energią trzęsień ziemi i huraganów

Czym jest WYBUCH TERMOJĄDROWY znaczenie w Słownik fizyka W .