Słownik WYBUCH JĄDROWY. co to znaczy? Słownik wykorzystywanym w bombach atomowych jest 233U, 235U.

Czy przydatne?

Co to jest Jądrowy Wybuch

Definicja z ang. NUCLEAR EXPLOSION., z niem. Kernexplosion..

Co to znaczy: Materiałem rozszczepialnym wykorzystywanym w bombach atomowych jest 233U, 235U, 239Pu. Warunkiem w.j. jest zainicjowanie reakcji łańcuchowej, a więc uzyskanie współczynnika rozmnożenia k > 1. To jest możliwe, gdy uzyskamy masę materiału rozszczepialnego większą od krytycznej. Wtedy zachodzi niekontrolowana, gwałtownie narastająca reakcja łańcuchowa z wykorzystaniem neutronów prędkich. W bombie atomowej materiał rozszczepialny podzielony jest na kilka oddzielnych części. Jest w stanie podkrytycznym. Dzięki klasycznych ładunków wybuchowych następuje szybkie połączenie wszystkich części, uzyskuje się masę nadkrytyczną i wybuch jądrowy. Energia wybuchu jest olbrzymia. Wyraża się ją poprzez porównanie z energią wybuchu klasycznego materiału wybuchowego - trotylu (trójnitrotoluenu, TNT). Bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę wyzwoliła energię 20 kiloton TNT (20 tys. ton trotylu). Jeszcze większe energie uzyskuje się w wybuchu termojądrowym, gdzie "zapalnikiem" jest bomba atomowa. Pierwszy wybuch jądrowy przeprowadzony został w 1945 r. w stanach zjednoczonych ameryki na pustyni w stanie Nowy Meksyk

Czym jest WYBUCH JĄDROWY znaczenie w Słownik fizyka W .