Słownik WYBUCH JĄDROWY. co to znaczy? Słownik wykorzystywanym w bombach atomowych jest 233U, 235U.

Czy przydatne?

Co to jest Jądrowy Wybuch

Definicja z ang. NUCLEAR EXPLOSION., z niem. Kernexplosion..

Co to znaczy WYBUCH JĄDROWY.: Materiałem rozszczepialnym wykorzystywanym w bombach atomowych jest 233U, 235U, 239Pu. Warunkiem w.j. jest zainicjowanie reakcji łańcuchowej, a więc uzyskanie współczynnika rozmnożenia k > 1. To jest możliwe, gdy uzyskamy masę materiału rozszczepialnego większą od krytycznej. Wtedy zachodzi niekontrolowana, gwałtownie narastająca reakcja łańcuchowa z wykorzystaniem neutronów prędkich. W bombie atomowej materiał rozszczepialny podzielony jest na kilka oddzielnych części. Jest w stanie podkrytycznym. Dzięki klasycznych ładunków wybuchowych następuje szybkie połączenie wszystkich części, uzyskuje się masę nadkrytyczną i wybuch jądrowy. Energia wybuchu jest olbrzymia. Wyraża się ją poprzez porównanie z energią wybuchu klasycznego materiału wybuchowego - trotylu (trójnitrotoluenu, TNT). Bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę wyzwoliła energię 20 kiloton TNT (20 tys. ton trotylu). Jeszcze większe energie uzyskuje się w wybuchu termojądrowym, gdzie "zapalnikiem" jest bomba atomowa. Pierwszy wybuch jądrowy przeprowadzony został w 1945 r. w stanach zjednoczonych ameryki na pustyni w stanie Nowy Meksyk
Definicja WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ:
Co to jest zobacz ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA wybuch jądrowy. co znaczy.
Definicja WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO:
Co to jest zobacz PRZEWODZENIE CIEPŁA wybuch jądrowy. krzyżówka.
Definicja WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ:
Co to jest zobacz ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA wybuch jądrowy. co to jest.
Definicja WIADERKO FARADAYA:
Co to jest wykonanej z przewodnika ( klatka Faradaya) natężenie pola elektrycznego E = 0 z wyjątkiem ładunków znajdujących się na zewnątrz puszki. Ładunki doprowadzane do puszki gromadzą się na jej zewnętrznej wybuch jądrowy. słownik.
Definicja WEKTOR ŚWIETLNY.:
Co to jest na zmiany pola elektrycznego fali elektromagnetycznej, ponadto wektor elektryczny jest odpowiedzialny za wszystkie zjawiska optyczne i fotograficzne. Dlatego wektor zmieniającego się pola wybuch jądrowy. czym jest.

Czym jest WYBUCH JĄDROWY znaczenie w Słownik fizyka W .