Słownik WYBUCH JĄDROWY. co to znaczy? Słownik wykorzystywanym w bombach atomowych jest 233U, 235U.

Czy przydatne?

Co to jest Jądrowy Wybuch

Definicja z ang. NUCLEAR EXPLOSION., z niem. Kernexplosion..

Co to znaczy WYBUCH JĄDROWY.: Materiałem rozszczepialnym wykorzystywanym w bombach atomowych jest 233U, 235U, 239Pu. Warunkiem w.j. jest zainicjowanie reakcji łańcuchowej, a więc uzyskanie współczynnika rozmnożenia k > 1. To jest możliwe, gdy uzyskamy masę materiału rozszczepialnego większą od krytycznej. Wtedy zachodzi niekontrolowana, gwałtownie narastająca reakcja łańcuchowa z wykorzystaniem neutronów prędkich. W bombie atomowej materiał rozszczepialny podzielony jest na kilka oddzielnych części. Jest w stanie podkrytycznym. Dzięki klasycznych ładunków wybuchowych następuje szybkie połączenie wszystkich części, uzyskuje się masę nadkrytyczną i wybuch jądrowy. Energia wybuchu jest olbrzymia. Wyraża się ją poprzez porównanie z energią wybuchu klasycznego materiału wybuchowego - trotylu (trójnitrotoluenu, TNT). Bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę wyzwoliła energię 20 kiloton TNT (20 tys. ton trotylu). Jeszcze większe energie uzyskuje się w wybuchu termojądrowym, gdzie "zapalnikiem" jest bomba atomowa. Pierwszy wybuch jądrowy przeprowadzony został w 1945 r. w stanach zjednoczonych ameryki na pustyni w stanie Nowy Meksyk
Definicja WEKTOR:
Co to jest zobacz WIELKOŚCI FIZYCZNE wybuch jądrowy. co to jest.
Definicja WOLTOMIERZ:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru napięcia elektrycznego. Gdyż w. jest włączany równolegle do źródła mierzonego napięcia, jego opór wewnętrzny powinien być jak największy. Sporym oporem charakteryzują się w wybuch jądrowy. definicja.
Definicja WSPÓŁCZYNNIK JAKOŚCI Q:
Co to jest względnej skuteczności biologicznej, dawniej nazywany WSB. Współczynnik ten podaje, ile razy dane promieniowanie jest bardziej aktywne biologicznie niż promieniowanie X albo γ (dozymetria wybuch jądrowy. co znaczy.
Definicja WEKTOR ŚWIETLNY.:
Co to jest na zmiany pola elektrycznego fali elektromagnetycznej, ponadto wektor elektryczny jest odpowiedzialny za wszystkie zjawiska optyczne i fotograficzne. Dlatego wektor zmieniającego się pola wybuch jądrowy. słownik.
Definicja WYBUCH TERMOJĄDROWY.:
Co to jest przeprowadziły Stany Zjednoczone w 1952 r. na atolu Eniwetok. Paliwem termojądrowym był ciekły deuter i tryt utrzymywany w stanie ciekłym potężnymi urządzeniami chłodzącymi. Zapalnikiem wytwarzającym wybuch jądrowy. znaczenie.

Czym jest WYBUCH JĄDROWY znaczenie w Słownik fizyka W .