Słownik WIELOKRĄŻEK co to znaczy? Słownik ruchomych i nieruchomych, pozwalająca na przy podnoszeniu.

Czy przydatne?

Co to jest Wielokrążek

Definicja z ang. pulley, z niem. Flaschenzug.

Co to znaczy: maszyna prosta, będąca zestawem krążków ruchomych i nieruchomych, pozwalająca na przy podnoszeniu ciężkich elementów wykonanie pracy znacząco mniejszą siłą niż bez jej użycia. Ciężar Q można zrównoważyć siłą W. różnicowy złożona jest z krążka ruchomego A i podwójnego krążka złożonego z dwóch kół K1 i K2 o różnych promieniach r i R, osadzonych na wspólnej osi i połączonych z sobą. Łańcuch bez przerwy L nawija się na spore koło o promieniu R i odwija się z koła o małym promieniu r. By uniknąć poślizgu łańcucha, na obydwu kołach wykonane są zęby. Równość momentów działających sił można przedstawić w następujący sposób: stąd Im mniejsza jest różnica promieni, tym mniejsza jest siła potrzebna do podniesienia ciężaru Q. Jednak przy małej różnicy promieni podniesienie ciężaru Q nawet na niewielką wysokość Δh wymaga "przeciągnięcia" części łańcucha o znacznej długości Δl. Musi być tutaj spełniona zależność: QΔh = FΔl Podstawiając wyrażenie (*) otrzymujemy: Widać więc, iż droga (przesunięcie) rośnie tyle samo razy, ile razy maleje siła. To jest ilustracja zasady zachowania pracy na maszynach prostych

Czym jest WIELOKRĄŻEK znaczenie w Słownik fizyka W .