Słownik WIDMO FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH co to znaczy? Słownik Wszystkie fale wchodzące w skład tego.

Czy przydatne?

Co to jest Elektromagnetycznych Fal Widmo

Definicja z ang. SPECTRE WAVES, z niem. SPECTRE WAVES.

Co to znaczy: Widmo fal elektromagnetycznych Wszystkie fale wchodzące w skład tego widma rozchodzą się w próżni z taką samą prędkością c. Różnią się one jedynie częstotliwościami, czyli i długościami fal. W.f.e. nie ma ustalonych granic - ani dolnej, ani górnej. To, iż różne typy fal obejmują różne przedziały częstotliwości wynika stąd, iż przy ich wytwarzaniu i detekcji używa się ściśle ustalonych źródeł i detektorów. Wydzielone zakresy widma zachodzą na siebie, gdyż fale o tych samych częstotliwościach, czyli o tych samych właściwościach mogą być produkowane wieloma sposobami. Bardzo wąski zakres widma zajmuje światło widzialne

Czym jest WIDMO FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH znaczenie w Słownik fizyka W .