Słownik WARTOŚĆ OPAŁOWA (CIEPŁO SPALANIA) co to znaczy? Słownik przy spaleniu jednostki masy paliwa.

Czy przydatne?

Co to jest WARTOŚĆ OPAŁOWA (CIEPŁO SPALANIA)

Definicja z ang. Calorific value (heat of combustion), z niem. Brennwert (Verbrennungswärme).

Co to znaczy WARTOŚĆ OPAŁOWA (CIEPŁO SPALANIA): liczba energii cieplnej wydzielanej przy spaleniu jednostki masy paliwa gdzie Q - liczba energii cieplnej wydzielonej w procesie spalania paliwa, uzyskanej po ochłodzeniu produktów spalania do temp. początkowej; m - masa paliwa
Definicja WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO:
Co to jest zobacz PRZEWODZENIE CIEPŁA wartość opałowa (ciepło spalania) co znaczy.
Definicja WEKTOR:
Co to jest zobacz WIELKOŚCI FIZYCZNE wartość opałowa (ciepło spalania) krzyżówka.
Definicja WIDMA OPTYCZNE:
Co to jest wskutek rozszczepienia światła poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Najprostszym przyrządem do badania widm jest spektroskop, zbudowany po raz pierwszy poprzez G. Kirchhoffa i R. Bunsena wartość opałowa (ciepło spalania) co to jest.
Definicja WYBUCH TERMOJĄDROWY.:
Co to jest przeprowadziły Stany Zjednoczone w 1952 r. na atolu Eniwetok. Paliwem termojądrowym był ciekły deuter i tryt utrzymywany w stanie ciekłym potężnymi urządzeniami chłodzącymi. Zapalnikiem wytwarzającym wartość opałowa (ciepło spalania) słownik.
Definicja WYCHWYT ELEKTRONU:
Co to jest zobacz PRZEMIANA wartość opałowa (ciepło spalania) czym jest.

Czym jest WARTOŚĆ OPAŁOWA (CIEPŁO znaczenie w Słownik fizyka W .