Słownik UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW co to znaczy? Słownik odzwierciedlające okresowo powtarzające.

Czy przydatne?

Co to jest Pierwiastków Okresowy Układ

Definicja z ang. PERIODIC TABLE OF ELEMENTS, z niem. Periodensystem der Elemente.

Co to znaczy: uporządkowanie pierwiastków chemicznych, odzwierciedlające okresowo powtarzające się własności chemiczne. Następny numer pierwiastka w układzie to liczba atomowa Z. Pierwiastki podobne pod względem chemicznym są zgromadzone w kolumnach pionowych u.o.p., na przykład w ostatniej kolumnie są gazy szlachetne. U.o.p. ma ścisły związek z konfiguracją elektronową stanów fundamentalnych pierwiastków. Aktualnie (1999) otrzymano pierwiastki do Z = 112 i Z = 116 i Z = 118 ( pierwiastki transuranowe)

Czym jest UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW znaczenie w Słownik fizyka U .