Słownik TURBINA PAROWA co to znaczy? Słownik pary wodnej ulega przemianie na energię ruchu.

Czy przydatne?

Co to jest Parowa Turbina

Definicja z ang. STEAM TURBINE, z niem. DAMPFTURBINEN.

Co to znaczy: silnik cieplny, gdzie energia cieplna pary wodnej ulega przemianie na energię ruchu obrotowego. Para wodna uzyskana w kotle pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temp. jest kierowana poprzez zespół dysz na łopatki turbiny, gdzie traci część swojej energii cieplnej. W celu lepszego wyzyskiwania energii pary stosuje się turbiny wielostopniowe. W turbinach uzyskuje się sprawność η = 0,40. T.p. użytkowane są w pierwszej kolejności do napędu generatorów w elektrowniach

Czym jest TURBINA PAROWA znaczenie w Słownik fizyka T .