Słownik TRZY WEKTORY ELEKTRYCZNE. co to znaczy? Słownik kondensatora skutkuje przyrost jego.

Czy przydatne?

Co to jest Elektryczne Wektory Trzy

Definicja z ang. ELECTRIC THREE VECTORS., z niem. ELECTRIC drei Vektoren..

Co to znaczy: Dielektryk wprowadzony pomiędzy okładki kondensatora skutkuje przyrost jego pojemności ε razy. Rozmiar ε nazywa się względną przenikalnością elektryczną dielektryka albo jego stałą dielektryczną. Ten przyrost pojemności związany jest ze zjawiskiem polaryzacji dielektryka, polegającym na częściowym uporządkowaniu trwałych i indukowanych molekularnych momentów dipolowych dielektryka pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Na powierzchni dielektryka pojawiają się ładunki powiązane, odpowiadające końcom łańcuchów dipoli, częściowo neutralizujące ładunek (swobodny), znajdujący się na okładkach kondensatora. By prawidłowo opisać zjawiska zachodzące w kondensatorze z dielektrykiem, prócz wektora natężenia pola elektrycznego wprowadza się wektory: indukcji i polaryzacji . Poszczególne wektory wiąże się z odpowiednimi ładunkami: - wszystkie ładunki - tylko ładunki swobodne - Tylko ładunki powiązane (polaryzacyjne). Wektor ten znika w próżni. Jeżeli = 0, to = ε0, z kolei dla ≠ 0, = ε0 + . W dielektryku izotropowym kierunki wszystkich wektorów są właściwe. Dla dielektryków liniowych (ε = const, χ = const) można podać następujące związki empiryczne: Rozmiar χ=ε-1 nazywa się podatnością elektryczną dielektryka. Natężenie pola elektrycznego mierzy się w woltach na metr, z kolei miarą indukcji i polaryzacji jest powierzchniowa gęstość ładunku mierzona w kulombach na metr kwadratowy. W razie wektora polaryzacji chodzi tu o gęstość powierzchniową ładunku związanego (polaryzacyjnego). Wymiar polaryzacji można przedstawić w następujący sposób: Miarą polaryzacji jest okres dipolowy jednostki objętości spolaryzowanego dielektryka

Czym jest TRZY WEKTORY ELEKTRYCZNE znaczenie w Słownik fizyka T .