Słownik TRIODA co to znaczy? Słownik elektrodach. Elektrodami są katoda K, siatka sterująca S i.

Czy przydatne?

Co to jest Trioda

Definicja z ang. triode, z niem. triode.

Co to znaczy: próżniowa lampa elektronowa o trzech elektrodach. Elektrodami są katoda K, siatka sterująca S i anoda A. Natężenie prądu anodowego t. jest funkcją napięcia anodowego i napięcia siatkowego IA = f (UA, US) Potencjał siatki względem katody jest zwykle niekorzystny i w ten sposób natężenie prądu siatki jest bliskie zeru. T. jest więc elementem czynnym sterowanym napięciowo. Ustalając napięcie siatkowe albo anodowe otrzymuje się dwa typy charakterystyk prądowo-napięciowych: anodową IA = ƒ(UA)US=const i siatkową IA = ƒ(US)UA=const Przedstawione charakterystyki są nieliniowe. Opierając się na przedstawionych zależności ustala się wskaźniki charakteryzujące t

Czym jest TRIODA znaczenie w Słownik fizyka T .