Słownik TRIODA co to znaczy? Słownik elektrodach. Elektrodami są katoda K, siatka sterująca S i.

Czy przydatne?

Co to jest Trioda

Definicja z ang. triode, z niem. triode.

Co to znaczy TRIODA: próżniowa lampa elektronowa o trzech elektrodach. Elektrodami są katoda K, siatka sterująca S i anoda A. Natężenie prądu anodowego t. jest funkcją napięcia anodowego i napięcia siatkowego IA = f (UA, US) Potencjał siatki względem katody jest zwykle niekorzystny i w ten sposób natężenie prądu siatki jest bliskie zeru. T. jest więc elementem czynnym sterowanym napięciowo. Ustalając napięcie siatkowe albo anodowe otrzymuje się dwa typy charakterystyk prądowo-napięciowych: anodową IA = ƒ(UA)US=const i siatkową IA = ƒ(US)UA=const Przedstawione charakterystyki są nieliniowe. Opierając się na przedstawionych zależności ustala się wskaźniki charakteryzujące t
Definicja TERMOEMISJA:
Co to jest zobacz EMISJA ELEKTRONÓW trioda co znaczy.
Definicja TEMPERATURA STATYSTYCZNA:
Co to jest oparciu o rozkład Boltzmanna. Rozpatrujemy dwa poziomy energetyczne E1 i E2 odległe o ΔE = E2 - E1 cząstek układu termodynamicznego w stanie równowagi termodynamicznej. Relacja liczby cząstek N2, N1 trioda krzyżówka.
Definicja TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH.:
Co to jest okres bezwładności bryły sztywnej względem osi przechodzącej poprzez jej środek masy, to okres bezwładności względem dowolnej równoległej osi oddalonej o d od środka masy wyrazi się wzorem Steinera trioda co to jest.
Definicja TRZY WEKTORY ELEKTRYCZNE.:
Co to jest wprowadzony pomiędzy okładki kondensatora skutkuje przyrost jego pojemności ε razy. Rozmiar ε nazywa się względną przenikalnością elektryczną dielektryka albo jego stałą dielektryczną. Ten przyrost trioda słownik.
Definicja TRANSFORMACJA LORENTZA:
Co to jest wiąże z sobą wyniki pomiarów wykonanych w dwóch inercjalnych układach odniesienia: stacjonarnym S (x y z) i poruszającym się z prędkością V układem S´ (x´ y´ z´). Transformacja Lorentza: S S trioda czym jest.

Czym jest TRIODA znaczenie w Słownik fizyka T .