Słownik TERMODYNAMICZNY PROCES CYKLICZNY (KOŁOWY) co to znaczy? Słownik układu jest identyczny ze.

Czy przydatne?

Co to jest TERMODYNAMICZNY PROCES CYKLICZNY (KOŁOWY)

Definicja z ang. Thermodynamic cyclic process (WHEEL), z niem. Thermodynamischen Kreisprozess (RAD).

Co to znaczy TERMODYNAMICZNY PROCES CYKLICZNY (KOŁOWY): mechanizm cykliczny, gdzie stan końcowy układu jest identyczny ze stanem startowym. Energia wewnętrzna układu nie ulega zmianie. Mechanizmy te przedstawiamy zazwyczaj na wykresie p = p(V). - CYKL PROSTY. - Obieg cyklu na wykresie p = p(V) jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. Układ wykonuje pracę kosztem pochłoniętego z zewnątrz ciepła. Cykle te wykorzystuje silnik cieplny. - CYKL ODWROTNY. - Obieg cyklu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Układ pobiera ciepło dzięki wykonanej nad układem pracy. Cykl ten używany jest w urządzeniach chłodzących i pompach cieplnych
Definicja TELEWIZJA:
Co to jest odległość, przy udziale fal radiowych, obrazów ruchomych wspólnie z towarzyszącym im dźwiękiem. Dla transmisji obrazu kamera telewizyjna przekształca obraz optyczny, w obraz utworzony poprzez ładunki termodynamiczny proces cykliczny (kołowy) co to jest.
Definicja TEORIA BOHRA ATOMU WODORU:
Co to jest się po orbicie kołowej wokół nieruchomego jądra. Siłą dośrodkową Fr, wymuszającą ruch po okręgu, jest siła przyciągania kulombowskiego Fc Energia kinetyczna elektronu energia potencjalna Podstawiając termodynamiczny proces cykliczny (kołowy) definicja.
Definicja TRZY WEKTORY ELEKTRYCZNE.:
Co to jest wprowadzony pomiędzy okładki kondensatora skutkuje przyrost jego pojemności ε razy. Rozmiar ε nazywa się względną przenikalnością elektryczną dielektryka albo jego stałą dielektryczną. Ten przyrost termodynamiczny proces cykliczny (kołowy) co znaczy.
Definicja TRANSOPTOR:
Co to jest przedmiotów: obiekt emitujący światło i obiekt światłoczuły umieszczone we wspólnej obudowie. Są one sprzężone optycznie. Zazwyczaj stosuje się diodę elektroluminescencyjną i fototranzystor. Gdyż termodynamiczny proces cykliczny (kołowy) słownik.
Definicja TRYT:
Co to jest promieniotwórczy izotop wodoru o liczbie masowej A = 3. Czas połowicznego zaniku T˝ = 12,262 lat. T. powstaje w atmosferze w konsekwencji oddziaływania z promieniowaniem kosmicznym; powstaje także w termodynamiczny proces cykliczny (kołowy) znaczenie.

Czym jest TERMODYNAMICZNY PROCES znaczenie w Słownik fizyka T .