Słownik TERMISTOR co to znaczy? Słownik którego opór zależy nieliniowo od temp.. Z racji na.

Czy przydatne?

Co to jest Termistor

Definicja z ang. THERMISTOR, z niem. THERMISTOR.

Co to znaczy TERMISTOR: to jest obiekt półprzewodnikowy, którego opór zależy nieliniowo od temp.. Z racji na charakter zależności temperaturowej odznacza się: - Termistory NTC (z angielskiego: Negative Temperature Coefficient). Opór tego t. maleje ze wzrostem temp. odpowiednio z zależnością: gdzie A - stała zależna od rozmiarów geometrycznych termistora, ΔE (energia aktywacji) - różnica energii poziomów energetycznych, która musi być pokonana w chwili generacji równowagowych nośników ładunku. Do wytwarzania termistorów NTC stosuje się półprzewodniki z małą przerwą energetyczną albo półprzewodniki z sporą przerwą adekwatnie domieszkowane. Termistory NTC stosuje się do pomiaru temp..( termometr). - Termistory PTC (z angielskiego: Positive Temperature Coefficient). Opór takiego t. rośnie z temperaturą. Do budowy termistorów PTC wykorzystuje się substancje, gdzie występuje zmiana struktury krystalicznej w określonej temp.. Zmiana struktury kryształu skutkuje zmianę oporności o ok. 4 rzędy wielkości. Do wytwarzania termistorów PTC stosuje się ceramiki typu BaTiO3. Substancje te, będące ferroelektrykami, wykazują zmianę struktury krystalicznej w temp. Curie. Termistory PTC nadają się do układów zabezpieczających przed przegrzaniem. Przyrost temp. skutkuje przyrost oporu i spadek wydzielanej mocy
Definicja TRIODA:
Co to jest elektronowa o trzech elektrodach. Elektrodami są katoda K, siatka sterująca S i anoda A. Natężenie prądu anodowego t. jest funkcją napięcia anodowego i napięcia siatkowego IA = f (UA, US) Potencjał termistor co to jest.
Definicja TRYT:
Co to jest promieniotwórczy izotop wodoru o liczbie masowej A = 3. Czas połowicznego zaniku T˝ = 12,262 lat. T. powstaje w atmosferze w konsekwencji oddziaływania z promieniowaniem kosmicznym; powstaje także w termistor definicja.
Definicja TRANSFORMACJA GALILEUSZA:
Co to jest transformacja (przekształcenie) wiążąca ze sobą wyniki pomiarów wykonanych poprzez obserwatorów znajdujących się w dwóch inercjalnych układach odniesienia poruszających się względem siebie z termistor co znaczy.
Definicja TELEWIZJA:
Co to jest odległość, przy udziale fal radiowych, obrazów ruchomych wspólnie z towarzyszącym im dźwiękiem. Dla transmisji obrazu kamera telewizyjna przekształca obraz optyczny, w obraz utworzony poprzez ładunki termistor słownik.
Definicja TOPNIENIE:
Co to jest ciała stałego o strukturze krystalicznej w ciecz. W ciele stałym wiązania pomiędzy atomami albo cząsteczkami warunkują regularne ich ułożenie w sieci krystalicznej. Cząsteczki drgają wokół położeń termistor znaczenie.

Czym jest TERMISTOR znaczenie w Słownik fizyka T .