Słownik TEMPERATURA STATYSTYCZNA co to znaczy? Słownik Boltzmanna. Rozpatrujemy dwa poziomy.

Czy przydatne?

Co to jest Statystyczna Temperatura

Definicja z ang. TEMPERATURE STATISTICAL, z niem. TEMPERATUR STATISTISCHES.

Co to znaczy: jest wprowadzona w oparciu o rozkład Boltzmanna. Rozpatrujemy dwa poziomy energetyczne E1 i E2 odległe o ΔE = E2 - E1 cząstek układu termodynamicznego w stanie równowagi termodynamicznej. Relacja liczby cząstek N2, N1, mających adekwatnie energie E2 i E1 wyraża się wzorem: k - stała Boltzmanna. Obliczając T, można zdefiniować t.s. dzięki wzoru: Tak zdefiniowana temp., w stanie nierównowagi, N2 > N1 (inwersja obsadzeń, laser), przyjmuje wartości ujemne

Czym jest TEMPERATURA STATYSTYCZNA znaczenie w Słownik fizyka T .