Słownik TEMPERATURA STATYSTYCZNA co to znaczy? Słownik Boltzmanna. Rozpatrujemy dwa poziomy.

Czy przydatne?

Co to jest Statystyczna Temperatura

Definicja z ang. TEMPERATURE STATISTICAL, z niem. TEMPERATUR STATISTISCHES.

Co to znaczy TEMPERATURA STATYSTYCZNA: jest wprowadzona w oparciu o rozkład Boltzmanna. Rozpatrujemy dwa poziomy energetyczne E1 i E2 odległe o ΔE = E2 - E1 cząstek układu termodynamicznego w stanie równowagi termodynamicznej. Relacja liczby cząstek N2, N1, mających adekwatnie energie E2 i E1 wyraża się wzorem: k - stała Boltzmanna. Obliczając T, można zdefiniować t.s. dzięki wzoru: Tak zdefiniowana temp., w stanie nierównowagi, N2 > N1 (inwersja obsadzeń, laser), przyjmuje wartości ujemne
Definicja TRANSFORMACJA GALILEUSZA:
Co to jest transformacja (przekształcenie) wiążąca ze sobą wyniki pomiarów wykonanych poprzez obserwatorów znajdujących się w dwóch inercjalnych układach odniesienia poruszających się względem siebie z temperatura statystyczna co znaczy.
Definicja TERMODYNAMICZNY PROCES CYKLICZNY (KOŁOWY):
Co to jest gdzie stan końcowy układu jest identyczny ze stanem startowym. Energia wewnętrzna układu nie ulega zmianie. Mechanizmy te przedstawiamy zazwyczaj na wykresie p = p(V). - CYKL PROSTY. - Obieg cyklu temperatura statystyczna krzyżówka.
Definicja TERMISTOR:
Co to jest półprzewodnikowy, którego opór zależy nieliniowo od temp.. Z racji na charakter zależności temperaturowej odznacza się: - Termistory NTC (z angielskiego: Negative Temperature Coefficient). Opór tego temperatura statystyczna co to jest.
Definicja TEORIA BOHRA ATOMU WODORU:
Co to jest się po orbicie kołowej wokół nieruchomego jądra. Siłą dośrodkową Fr, wymuszającą ruch po okręgu, jest siła przyciągania kulombowskiego Fc Energia kinetyczna elektronu energia potencjalna Podstawiając temperatura statystyczna słownik.
Definicja TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH.:
Co to jest okres bezwładności bryły sztywnej względem osi przechodzącej poprzez jej środek masy, to okres bezwładności względem dowolnej równoległej osi oddalonej o d od środka masy wyrazi się wzorem Steinera temperatura statystyczna czym jest.

Czym jest TEMPERATURA STATYSTYCZNA znaczenie w Słownik fizyka T .