Słownik TEMPERATURA DEBYE´A co to znaczy? Słownik vmax drgań sieci krystalicznej (zobacz fonony.

Czy przydatne?

Co to jest A Debye Temperatura

Definicja z ang. Debye temperature, z niem. Debye-Temperatur.

Co to znaczy TEMPERATURA DEBYE´A: związana jest z max. częstotliwością vmax drgań sieci krystalicznej (zobacz fonony). gdzie h - stała Plancka, k - stała Boltzmanna. Dla bardzo niskich temperatur ciepło molowe ciał stałych jest proporcjonalne do
Definicja TRANSFORMACJA LORENTZA:
Co to jest wiąże z sobą wyniki pomiarów wykonanych w dwóch inercjalnych układach odniesienia: stacjonarnym S (x y z) i poruszającym się z prędkością V układem S´ (x´ y´ z´). Transformacja Lorentza: S S temperatura debye´a co znaczy.
Definicja TURBINA PAROWA:
Co to jest gdzie energia cieplna pary wodnej ulega przemianie na energię ruchu obrotowego. Para wodna uzyskana w kotle pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temp. jest kierowana poprzez zespół dysz na łopatki temperatura debye´a krzyżówka.
Definicja TRZECIA ZASADA TERMODYNAMIKI:
Co to jest sformułowana poprzez W.H. Nernsta (1906 r.), zajmuje się zachowaniem układu termodynamicznego w bardzo niskich temperaturach. Dla T 0, entropia układu dąży do wartości stałej, niezależnej od budowy temperatura debye´a co to jest.
Definicja TEMPERATURA STATYSTYCZNA:
Co to jest oparciu o rozkład Boltzmanna. Rozpatrujemy dwa poziomy energetyczne E1 i E2 odległe o ΔE = E2 - E1 cząstek układu termodynamicznego w stanie równowagi termodynamicznej. Relacja liczby cząstek N2, N1 temperatura debye´a słownik.
Definicja TRANZYSTOR:
Co to jest czynny obiekt obwodu elektrycznego. Bipolarny t. złączowy złożona jest z dwóch warstw półprzewodnika jednego typu, przedzielonych cienką warstwą półprzewodnika typu przeciwnego. Można wiec mówić o temperatura debye´a czym jest.

Czym jest TEMPERATURA DEBYE´A znaczenie w Słownik fizyka T .