Słownik SZEREG (RODZINA) PROMIENIOTWÓRCZY co to znaczy? Słownik powstających kolejno w przemianach.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórczy Rodzina Szereg

Definicja z ang. SERIES (FAMILY) RADIOACTIVE, z niem. SERIE (FAMILIE) Radioaktive.

Co to znaczy: szereg pierwiastków (nuklidów) powstających kolejno w przemianach promieniotwórczych. Istnieją 4 s.p., których nazwy utworzono od najdłużej żyjącego w danym s.p. pierwiastka. Odpowiednio z regułami przesunięć Soddy´ego i Fajansa w przemianie β nie wymienia się liczba masowa A, z kolei w przemianie α następuje zmiana A o 4. Liczba masowa może być zatem przedstawiana w formie A = 4n + m, m = 0, 1, 2, 3. Każdej wartości m odpowiada inny s. p. Szereg neptunowy (A = 4n + 1) nie istnieje w naturze. Najdłużej żyjący pierwiastek z tego szeregu ma czas połowicznego zaniku T1/2 = 2,2 · 109 lat. nie dotrwał do naszych czasów od momentu uformowania się Ziemi. Wszystkie pierwiastki z szeregu neptunowego zostały wytworzone sztucznie

Czym jest SZEREG (RODZINA znaczenie w Słownik fizyka S .