Słownik subLIMACJA co to znaczy? Słownik w parę. S. jest możliwa przy ciśnieniu mniejszym niż.

Czy przydatne?

Co to jest Sublimacja

Definicja z ang. sublimation, z niem. Sublimation.

Co to znaczy: bezpośrednie przejście ze stanu stałego w parę. S. jest możliwa przy ciśnieniu mniejszym niż ciśnienie odpowiadające punktowi potrójnemu (zobacz diagram fazowy) Ciepło s. - liczba energii, którą trzeba dostarczyć w formie ciepła jednostce masy ciała stałego, by przeszło w stan pary. Odpowiednikiem s. może być s. "suchego lodu" (zestalony CO2), zachodząca pod ciśnieniem atmosferycznym. Zdarzenie odwrotne to resublimacja

Czym jest subLIMACJA znaczenie w Słownik fizyka S .